Καταναλώσεις τροφίμων και σωματικό βάρος σε αντιπροσωπευτικό δείγμα παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Καταναλώσεις τροφίμων και σωματικό βάρος σε αντιπροσωπευτικό δείγμα παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα

Καζάση, Γεωργία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η σημασία της διατροφής είναι καθοριστική στην υγεία των παιδιών και των εφήβων,καθώς συμβάλλει στη βέλτιστη υγεία, στη σωματική και στη γνωσιακή ανάπτυξη. Επιπροσθέτως,προλαμβάνει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας. Οι διαιτητικές συνήθειες των παιδιών και των εφήβων στην Ελλάδα έχουν αλλάξει κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια,υποδηλώνοντας απομάκρυνση από το παραδοσιακό μεσογειακό διατροφικό πρότυπο και υιοθέτησηενός πιο δυτικοποιημένου προτύπου διατροφής. Ομοίως, στις περισσότερες χώρες του κόσμου, ταπαιδιά και οι έφηβοι απομακρύνονται από την παραδοσιακή διατροφή, καταναλώνουν περισσότεραfast food, αναψυκτικά και ζαχαρούχα ροφήματα σε βάρος των βασικών ομάδων τροφίμων, όπως ταγαλακτοκομικά, τα φρούτα και τα λαχανικά και κατά συνέπεια οδηγούνται σε υπερκατανάλωσηλίπους και ανεπάρκειες σε θρεπτικά συστατικά με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία τους. Τιςτελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί ο επιπολασμός του υπέρβαρου και της παχυσαρκίας σε πολλέςχώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και είναι πολύ πιθανό να σχετίζεται με την υιοθέτηση του δυτικοποιημένου τρόπου ζωής.ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι καταναλώσεις τροφίμων καιτο σωματικό βάρος σε αντιπροσωπευτικό δείγμα παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα.ΥΛΙΚΟ: Η μελέτη αποτελούνταν από αντιπροσωπευτικό δείγμα 1005 παιδιών (3-12 ετών) καιεφήβων (13-18 ετών) από όλη την Ελλάδα, με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου και του Ιουνίου.ΜΕΘΟΔΟΣ: Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικώνηλικίας, φύλου, εθνικότητας, αστικότητας και οικογενειακής κατάστασης, καθώς και του δείκτημάζας σώματος. Ακόμη αξιολογήθηκε η διαιτητική πρόσληψη και η διατροφική συμπεριφορά τωνπαιδιών και των εφήβων, μέσω του ερωτηματολογίου kidmed που αξιολογεί το βαθμό υιοθέτησης τουμεσογειακού διατροφικού προτύπου, μέσω ενός σύντομου μη ποσοτικοποιημένου ερωτηματολογίουσυχνότητας κατανάλωσης τροφίμων που περιλάμβανε τις βασικές ομάδες τροφίμων της δίαιτάς τουςκαι μέσω μίας ανάκλησης της διαιτητικής πρόσληψης του προηγούμενου εικοσιτετραώρου. Τατρόφιμα κατηγοριοποιήθηκαν σε 27 ομάδες τροφίμων και στη συνέχεια τα δεδομένα αναλύθηκαν ωςπρος την περιεκτικότητά τους σε μακρο- και μικρο- θρεπτικά συστατικά. Τα δεδομένα αναλύθηκαν μετη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS (19.0).ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ηλικιακών ομάδωνκατά τη μετάβαση από την προσχολική στην παιδική και στην εφηβική ηλικία, με την ποιότητα τηςδίαιτας να μειώνεται με την πάροδο της ηλικίας. Ακόμη, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορέςμεταξύ των δύο φύλων, με τα κορίτσια να καταναλώνουν καλύτερης ποιότητας τρόφιμα. Μεταξύ τωνκατηγοριών σωματικού βάρους, επίσης παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, ενώ δεβρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ της κατανάλωσης ομάδων τροφίμων και τωνκατηγοριών του δείκτη kidmed.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Επειδή οι διαιτητικές συνήθειες και προτιμήσεις σχηματίζονται σε μεγάλοβαθμό κατά την παιδική ηλικία, είναι αναγκαίο να υλοποιούνται προγράμματα αγωγής υγείας, όπωςγια παράδειγμα για την αύξηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα παιδιά με τησυμμετοχή των γονέων τους, καθώς η διαιτητική πρόσληψη των ίδιων των γονέων, η ενίσχυση γιατην κατανάλωση και η διαθεσιμότητα στο σπίτι των τροφίμων, όπως φρούτων και λαχανικών, είναιπαράγοντες με ισχυρή επίδραση στην κατανάλωση αυτών των τροφίμων από τα παιδιά.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

σωματικό βάρος
έφηβοι
μεσογειακή διατροφή
διαιτητικές συνήθειες
παιδιά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-02-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.