Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση των πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση των πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών

Κεχαγιάς, Ηλίας

Στο τέλος των σπουδών τους, τόσο οι προπτυχιακοί όσο και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν την πτυχιακή ή τη διπλωματική τους εργασία, αντίστοιχα. Για το λόγο αυτό, η Γραμματεία απευθύνει πρόσκληση στους διδάσκοντες των προγραμμάτων σπουδών (ΠΠΣ / ΠΜΣ) να αποστείλουν κατάλογο των προτεινόμενων θεμάτων προκειμένου οι φοιτητές να επιλέξουν την εργασία που θα εκπονήσουν. Δεν υπάρχει όμως κάποιο επίπεδο αυτοματοποίησης, μηχανοργάνωσης και παρακολούθησης της διαδικασίας αυτής. Η παρούσα εργασία αφορά στην ανάλυση απαιτήσεων, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος για την ανάρτηση θεμάτων πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών, τη διαχείριση αιτήσεων ανάληψης εργασιών εκ μέρους των φοιτητών, την παραγωγή στατιστικών και αναφορών και άλλες σχετικές εργασίες. Το πληροφοριακό σύστημα έχει αναπτυχθεί και θα τεθεί σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πληροφοριακά Συστήματα
Βάσεις Δεδομένων
Web
Frameworks
Εκπαίδευση
Γλώσσες Προγραμματισμού
Προγραμματιστικά Εργαλεία
Software Performance
Testing

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.