Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση των πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση των πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών

Κεχαγιάς, Ηλίας

Στο τέλος των σπουδών τους, τόσο οι προπτυχιακοί όσο και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν την πτυχιακή ή τη διπλωματική τους εργασία, αντίστοιχα. Για το λόγο αυτό, η Γραμματεία απευθύνει πρόσκληση στους διδάσκοντες των προγραμμάτων σπουδών (ΠΠΣ / ΠΜΣ) να αποστείλουν κατάλογο των προτεινόμενων θεμάτων προκειμένου οι φοιτητές να επιλέξουν την εργασία που θα εκπονήσουν. Δεν υπάρχει όμως κάποιο επίπεδο αυτοματοποίησης, μηχανοργάνωσης και παρακολούθησης της διαδικασίας αυτής. Η παρούσα εργασία αφορά στην ανάλυση απαιτήσεων, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος για την ανάρτηση θεμάτων πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών, τη διαχείριση αιτήσεων ανάληψης εργασιών εκ μέρους των φοιτητών, την παραγωγή στατιστικών και αναφορών και άλλες σχετικές εργασίες. Το πληροφοριακό σύστημα έχει αναπτυχθεί και θα τεθεί σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πληροφοριακά Συστήματα
Βάσεις Δεδομένων
Web
Frameworks
Εκπαίδευση
Γλώσσες Προγραμματισμού
Προγραμματιστικά Εργαλεία
Software Performance
Testing

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)