Εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου της λεκάνης απορροής του Λούσιου ποταμού (Πελοπόννησος)

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου της λεκάνης απορροής του Λούσιου ποταμού (Πελοπόννησος)

Κούγιας, Ευάγγελος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός μοντέλου εκτίμησης της επικινδυνότητας για εκδήλωση πλημμύρας με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στη λεκάνη απορροής του ποταμού Λούσιου, ο οποίος βρίσκεται στην Πελοπόννησο και είναι παραπόταμος του Αλφειού. Αρχικά παρουσιάζονται κάποιες βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον πλημμυρικό κίνδυνο και τις ποτάμιες πλημμύρες, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο για τις πλημμύρες. Στη συνέχεια δίνονται στοιχεία για το υδρογραφικό δίκτυο και τη λεκάνη απορροής, η οποία οριοθετεί την περιοχή μελέτης. Έπειτα επιλέχθηκαν οι παράμετροι που επηρεάζουν περισσότερο την επικινδυνότητα των επιμέρους περιοχών στα πλημμυρικά επεισόδια. Οι παράμετροι αυτές περιλαμβάνουν το υψόμετρο, τη μορφολογική κλίση του αναγλύφου, την κάλυψη γης, τους γεωλογικούς σχηματισμούς, την απόσταση από τις κοίτες των κλάδων του υδρογραφικού δικτύου, τη συγκέντρωση ροής και τη μέση ετήσια βροχόπτωση. Στη συνέχεια οι παράμετροι αυτές βαθμονομήθηκαν σε μία ενιαία κλίμακα και επεξεργάστηκαν κατάλληλα για τη δημιουργία των θεματικών χαρτών. Στο επόμενο στάδιο πραγματοποιήθηκε η υπέρθεση των παραμέτρων, η οποία είναι η μέθοδος στάθμισης με βάρη, που θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη για τη δημιουργία του τελικού χάρτη. Αποτέλεσμα της εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθοδολογίας είναι η ζωνοποίηση της περιοχής ως προς τη συνολική επικινδυνότητα της λεκάνης απορροής στην εκδήλωση πλημμυρικών επεισοδίων. Ως περίπτωση μελέτης ορίστηκε η περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Λούσιου, γιατί η συγκεκριμένη λεκάνη είναι επιρρεπής σε πλημμύρες όπως αποδεικνύει το ακραίο συμβάν της αιφνίδιας πλημμύρας που έλαβε χώρα στις 26 Μαΐου του 2007 με απολογισμό το θάνατο οκτώ εκδρομέων. Επιπλέον η περιοχή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι αποτελεί πόλο έλξης εναλλακτικού τουρισμού. Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν πως η περιοχή στο χαμηλότερο τμήμα της κεντρικής κοίτης του ποταμού Λούσιου, στην οποία λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού, όπως πεζοπορία, kayak, rafting, κ.α. είναι μία από τις πιο επιρρεπείς σε πλημμυρικά φαινόμενα περιοχές. Με γνώμονα αυτό δίνονται κατευθύνσεις και προτάσεις για μέτρα έναντι στις πλημμύρες, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν συμβάντα όπως αυτό του 2007.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Λούσιος ποταμός
εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
αιφνίδιες πλημμύρες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)