Η Συμβολή των drones στην διαχείριση των καταστροφών : σύγχρονα πεδία εφαρμογών-Search And Rescue (SAR) Operations

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η Συμβολή των drones στην διαχείριση των καταστροφών : σύγχρονα πεδία εφαρμογών-Search And Rescue (SAR) Operations

Γκέκας, Χρήστος Ε.

Η παρούσα εργασία ξεκινάει με την εισαγωγή των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων των μη επανδρωμένων ιπτάμενων μηχανών (στο εξής θα αναφέρονται ως Drones) κατά την διαχείριση των φάσεων των καταστροφών ούτως ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος χρήσης και διαχείρισης των μέσων αυτών κατά το βέλτιστο δυνατό από τους κατάλληλους οργανισμούς προσαρμοσμένα στα ελληνικά δεδομένα (ηπειρωτικό ανάγλυφο και θαλάσσιος χώρος, δυνατότητες και οργανωτικές δομές, κόστος κτλ.) και κατόπιν εστιάζοντας στην έρευνα διάσωση και προσαρμόζοντάς τα σε αυτά .Προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι δυνατότητες χρησιμοποίησης των μέσων αυτών γίνεται αρχικά αναφορά στην πτητική λειτουργεία, τα χαρακτηριστικά και τίς δυνατότητες των drones που χρησιμοποιούνται ευρέως από υπηρεσίες και οργανισμούς. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των χαρακτηριστικών και των παραμέτρων χρησιμοποίησης των ως εργαλεία άμεσης αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών αλλά και σε άλλους τομείς έρευνας μέσα από παραδείγματα σύγχρονων εφαρμογών.Τα Drones ενσωματώνουν την κατάλληλη τεχνολογία και μπορούν να συμβάλουν δραστικά στη διαχείριση όλων των φάσεων μιας καταστροφής.Η ικανότητα εφαρμογής σε ακραίες συνθήκες, η συλλογή δεδομένων (εικόνας και ήχου) και άμεσης μετάδοσης είναι δύο βασικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν την εξέλιξη της διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων και καταστροφών. Σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως από τις κατάλληλες αρχές σε πολλά πεδία εφαρμογών.Η τεχνολογική εξέλιξη σε συνδυασμό με τις σύγχρονες απαιτήσεις για την άμεση ανταπόκριση και τον περιορισμό των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών αποτελούν στοιχεία που ενσωματώνουν τα drones για την χρησιμοποίησή τους στα διάφορα πεδία χρήσης με δραστική συνεισφορά στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα Διαχείριση Καταστροφών Έρευνα-Διάσωση Nέες Τεχνολογίες Μετάδοση Εικόνας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-02-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)