Επιπολασμός Μεταβολικού συνδρόμου σε παιδικό μαθητικό πληθυσμό και παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη νόσο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Επιπολασμός Μεταβολικού συνδρόμου σε παιδικό μαθητικό πληθυσμό και παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη νόσο

Καλαϊτσίδου, Μαρίνα

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του επιπολασμού του μεταβολικού συνδρόμου σε παιδιά σχολικής ηλικίας (9 - 13 ετών) στην Ελλάδα, καθώς και τους παράγοντες κινδύνου που συσχετίζονται με την εμφάνιση του συνδρόμου. Μεθοδολογία: Η παρούσα συγχρονική επιδημιολογική μελέτη πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1988 παιδιών από τέσσερις νομούς της Ελλάδας. Για τη διερεύνηση της παρούσας ερευνητικής υπόθεσης, πραγματοποιήθηκε καταγραφή της διαιτητικής πρόσληψης και των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας των παιδιών, ανθρωπομετρήσεις, κλινική εξέταση και λήψη αίματος για τη διενέργεια βιοχημικών αναλύσεων. Επιπλέον, ο ορισμός που προτείνεται από τον IDF χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση παιδιών με Μεταβολικό Σύνδρομο καθώς και τους παράγοντες κινδύνου που οδηγούν στην εμφάνισή του.Αποτελέσματα: Ο επιπολασμός του Μεταβολικού συνδρόμου στο συνολικό δείγμα των 1988 παιδιών που συμμετείχαν ήταν 4,7%. Το ποσοστό των αγοριών με μεταβολικό σύνδρομο ήταν 5,1% ενώ το ποσοστό των κοριτσιών ήταν 4,3% και δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Εντούτοις, τα αποτελέσματα τις συσχέτισης των παραγόντων κινδύνου για την πιθανότητα εμφάνισης του συνδρόμου έδειξαν αυξημένες πιθανότητες στατιστικά σημαντικές σε παιδιά που οι μητέρες τους ήταν υπέρβαρες ή παχύσαρκες πριν την κύηση, καθώς και η πρόσληψη βάρους τους στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ήταν πάνω από τις συστάσεις του Institute of Medicine, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα παιδιά. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον, ήταν το εύρημα που έδειχνε ότι παιδιά που είχαν ταχεία ανάπτυξη τους πρώτους έξι μήνες της ζωής οι πιθανότητες για εμφάνιση του μεταβολικού συνδρόμου αυξάνονταν κατά 1,65 φορές (p=0,046) μετά από διόρθωση για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Μεταβολικό Σύνδρομο
ινσουλινοαντίσταση
παράγοντες κινδύνου
παχυσαρκία
παιδιά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-02-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.