Διερεύνηση του ρόλου των διατροφικών προτύπων, στην πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακού επεισοδίου, υπό την παρουσία ή όχι οικογενειακού ιστορικού καρδιαγγειακής νόσου: επιδημιολογική μελέτη Αττική

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Διερεύνηση του ρόλου των διατροφικών προτύπων, στην πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακού επεισοδίου, υπό την παρουσία ή όχι οικογενειακού ιστορικού καρδιαγγειακής νόσου: επιδημιολογική μελέτη Αττική

Αυλωνίτη, Σταματια

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της σχέσης της Μεσογειακής διατροφής στην πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου, υπό την παρουσία ή όχι οικογενειακού ιστορικού καρδιαγγειακής νόσου. Υλικό-Μέθοδος: 1514 άνδρες και 1528 γυναίκες άνω των 18 ετών, που κατοικούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και ήταν ελεύθεροι καρδιαγγειακής νόσου και άλλων χρόνιων νόσων, αποτέλεσαν το αρχικό δείγμα της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ. Κατά τα έτη 2011-12, πραγματοποιήθηκε ο 10-ετής επανέλεγχος σε 2583 συμμετέχοντες. Η επίπτωση θανατηφόρων και μη, καρδιαγγειακών συμβάντων προσδιορίστηκαν με τα κριτήρια WHO-ICD-10. Ο βαθμός προσκόλλησης στη Μεσογειακή διατροφή μετρήθηκε με το MedDietScore (εύρος 0-55). Για την εκτίμηση των Σχετικών Κινδύνων χρησιμοποιήθηκε ανάλυση επιβίωσης και για την εύρεση της άμεσης και της έμμεσης επίδρασης της Μεσογειακής Δίαιτας στον καρδιαγγειακό κίνδυνο χρησιμοποιήθηκαν Δομημένα Υποδείγματα. Αποτελέσματα: Στο 10-ετή επανέλεγχο το 15.7% των συμμετεχόντων εμφάνισε καρδιαγγειακό συμβάν. Για κάθε μία μονάδα αύξηση στο MedDiet Score, υπάρχει μείωση του σχετικού κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο κατά 7.1 % σε άτομα χωρίς οικογενειακό ιστορικό. Σχετικός Κίνδυνος(ΣΚ): 0.92, 95% Διάστημα Εμπιστοσύνης (ΔΕ): (0.87-0.99) ενώ δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ Μεσογειακής δίαιτας και κινδύνου εμφάνισης νόσου σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό ανεξάρτητα από την παρουσία άλλων παραγόντων κινδύνου. Σχετικός Κίνδυνος(ΣΚ): 0.98, 95% Διάστημα Εμπιστοσύνης (ΔΕ): (0.91-1.05). Συμπεράσματα: Το διατροφικό πρότυπο της Μεσογειακής Δίαιτας ως σύνολο, συσχετίστηκε με μείωση του σχετικού κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο, μόνο σε άτομα χωρίς οικογενειακό ιστορικό. Περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη αφενός για τους μηχανισμούς επίδρασης του οικογενειακού ιστορικού και αφετέρου για την αναγκαιότητα της ένταξής του στα μοντέλα πρόβλεψης κινδύνου της καρδιαγγειακής νόσου.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Μεσογειακή Δίαιτα
καρδιαγγειακή νόσος
οικογενειακό ιστορικό

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-02-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)