Αντιλήψεις γονέων και παιδιών για το βάρος των παιδιών, σε σχέση με το πραγματικό τους βάρος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Αντιλήψεις γονέων και παιδιών για το βάρος των παιδιών, σε σχέση με το πραγματικό τους βάρος

Σοφιανού, Μαριλένα

Σκοπός: Nα διερευνηθούν οι αντιλήψεις γονέων και παιδιών για το σωματικό βάρος των παιδιών, σε σχέση με το πραγματικό βάρος των παιδιών, καθώς και η περαιτέρω διερεύνηση των συσχετίσεων τους με οικογενειακά χαρακτηριστικά, κοινωνικοδημογραφικούς παράγοντες και των διαφορών σε αυτές ανά χώρα. Μεθοδολογία: Στα πλαίσια μιας συγχρονικής πανευρωπαϊκής μελέτης, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ Μαρτίου-Ιουλίου του 2010, σε σχολεία σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, συμμετείχαν παιδιά ηλικίας 10-12 ετών και οι γονείς τους. Η έρευνα περιελάμβανε ανθρωπομετρικές μετρήσεις, ερωτηματολόγια για τα παιδιά και ερωτηματολόγια για τους γονείς. Τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά των παιδιών μετρήθηκαν από εκπαιδευμένους ερευνητές ενώ τα ανθρωπομετρικά αλλά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των γονέων ήταν αυτοδηλούμενα. Πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές λογιστικές παλινδρομήσεις, κάνοντας έλεγχο για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες. Αποτελέσματα: Στο σύνολο του δείγματος o επιπολασμός της παιδικής παχυσαρκίας ήταν 22,9% και στους γονείς 37,4%, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να παρατηρούνται στις χώρες της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης. Μεγαλύτερο ποσοστό παιδικής παχυσαρκίας παρατηρήθηκε στα παιδιά υπέρβαρων/παχύσαρκων γονέων και σε παιδιά γονέων χαμηλής εκπαιδευτικής κατάστασης. Στο σύνολο του δείγματος, 42,9% των υπέρβαρων/παχύσαρκων παιδιών και 27,6% των γονέων υπέρβαρων/παχύσαρκων παιδιών υποτίμησαν το βάρος των παιδιών. Συμπεράσματα: Μεγαλύτερη πιθανότητα για να υποτιμήσουν το σωματικό βάρος των παιδιών παρατηρήθηκε στις ανατολικές και νότιες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, υπέρβαροι ή παχύσαρκοι γονείς, οι γονείς των αγοριών, τα υπέρβαρα/ παχύσαρκα παιδιά και οι άνεργοι γονείς είναι πιο πιθανόν να υποεκτιμούν το σωματικό βάρος των παιδιών.Μελλοντικές δράσεις για την πρόληψη της παχυσαρκίας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση τους, αυτά τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά της οικογένειας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Παιδική παχυσαρκία Υποεκτίμηση σωματικού βάρους

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-02-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.