Διαχείριση ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων στα σχολικά κυλικεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διαχείριση ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων στα σχολικά κυλικεία

Ρουμπή, Κυριακή

Από τη μέχρι στιγμής βιβλιογραφία που μελετήθηκε, ανακτήθηκε πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων στα κυλικεία. Παρ’ όλα αυτά ήταν λίγα τα δεδομένα που αφορούσαν σε σχολικά κυλικεία. Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε ο βαθμός στον οποίο τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων σε σχέση με το προσωπικό του κυλικείου, τον εξοπλισμό του, τα υλικά που χρησιμοποιεί, τις μεθόδους και τον περιβάλλοντα χώρο αυτού, σε σχολικά κυλικεία του νομού Αττικής. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε μέσω ενός ερωτηματολογίου, ενώ τη διαδικασία ακολούθησε η εισαγωγή και η επεξεργασία των πληροφοριών με στατιστικό πρόγραμμα από το οποίο προέκυψαν τα αποτελέσματα της μελέτης. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών μπορούν να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα για το βαθμό στο οποίο διασφαλίζονται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στα σχολικά κυλικεία. Έτσι, γίνεται εφικτό να τεθούν οι βάσεις για βελτιστοποίηση της παρούσας κατάστασης, δεδομένης της ζωτικής σημασίας που κατέχει η διατροφή στην παιδική ηλικία και τα αντίκτυπο που έχει στην ενήλικη ζωή.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Τρόφιμα
Ασφάλεια
Κυλικείο
Σχολείο
Ποιότητα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-02-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.