Μεταγευματική επίδραση γεύματος πλούσιου σε λίπος και σάκχαρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μεταγευματική επίδραση γεύματος πλούσιου σε λίπος και σάκχαρα

Ζολώτα, Νίκη

Πολλές μεταγευματικές μελέτες εξετάζουν την προστατευτική δράση αντιοξειδωτικών των τροφίμων σε δείκτες οξειδωτικού στρες. Η Κορινθιακή σταφίδα είναι ένα αποξηραμένο φρούτο υψηλής διατροφικής αξίας, με πλούσιο αντιοξειδωτικό περιεχόμενο.Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της μεταγευματικής επίδρασης γεύματος πλούσιου σε λίπος και σάκχαρα σε υγιή άτομα και η διερεύνηση της πιθανής προστατευτικής δράσης της κατανάλωσης Κορινθιακής σταφίδας ως προσθήκης στο λιπαρό γεύμα.Δεκατρείς υγιείς άνδρες, φυσιολογικού βάρους, 28±2 ετών συμμετείχαν ως εθελοντές στη μελέτη και κατανάλωσανδύο γεύματα με τυχαία σειρά, δύο διαφορετικές ημέρες. Κάθε γεύμα περιείχε σκόνη Άνθος αραβοσίτου, βούτυρο γάλακτος και ζάχαρη ή Κορινθιακήσταφίδα, αντίστοιχα , ώστε να αποδίδει συνολικά 800 kcal. Πριν και μετά την κατανάλωση κάθε γεύματος συλλέχθηκαν δείγματα αίματος (κάθε 1 h) και δείγματα ούρων (κάθε 2h) για 4 h. Στη συνέχεια προσδιορίστηκαν η γλυκόζη πλάσματος, η ινσουλίνη, τα τριγλυκερίδια, η χοληστερόλη, το ουρικό οξύ, η ox-LDL ορού, η 8-ισο-προσταγλανδίνη-F2aούρων και η αντίσταση του ορού στην οξείδωση. Η γλυκόζη και η ινσουλίνη αυξήθηκαν σημαντικά, στη 1 h, ενώ τα επίπεδα τριγλυκεριδίων στις 3-4 h. Στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο γευμάτων παρατηρήθηκε τη 2η ώρα μεταγευματικά στα επίπεδα της 8-ισο-προσταγλανδίνης-F2a στα ούρα. Τέλος, η ξεχωριστή στατιστική ανάλυση των καπνιστών και των μη-καπνιστών εθελοντών έδειξε μεγαλύτερες επιπτώσεις οξειδωτικού στρες στους καπνιστές.Συμπερασματικά, και τα δύο γεύματα της μελέτης προκάλεσαν μεταγευματική υπεργλυκαιμία και υπερτριγλυκεριδαιμία, ενώ δεν φάνηκε σημαντική επίδραση της Κορινθιακής σταφίδας στους δείκτες οξειδωτικού στρες που μελετήθηκαν. Περεταίρω έρευνα απαιτείται σε μεγαλύτερο δείγμα εθελοντών και μελέτη περισσότερων δεικτών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Μεταγευματική μελέτη
αντιοξειδωτικά
φαινολικά συστατικά
οξειδωτικό στρες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-02-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.