Κατανάλωση αναψυκτικών και παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου σε ηλικιωμένα άτομα: Επιδημιολογική μελέτη MEDIS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Κατανάλωση αναψυκτικών και παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου σε ηλικιωμένα άτομα: Επιδημιολογική μελέτη MEDIS

Κοντοπόδη, Εύα

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα κατέχουν την πρώτη θέση στις αιτίες θανάτου μεταξύ ανδρών και γυναικών παγκοσμίως. Ακόμη, σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ., καθώς οι ηλικιωμένοι αποτελούν την ταχύτερα αναπτυσσόμενη ηλικιακή ομάδα, η αύξηση αυτή συνοδεύεται και από την ταυτόχρονη αύξηση χρόνιων νοσημάτων όπως είναι τα καρδιαγγειακά, σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, μεγάλο μέρος των διαθέσιμων επιδημιολογικών ευρημάτων συσχετίζουν την κατανάλωση αναψυκτικών με την εμφάνιση παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου. Συνεπώς, σκοπός της συγκεκριμένης διατριβής ήταν η αξιολόγηση της συσχέτισης της κατανάλωσης αναψυκτικών με τους παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων σε ηλικιωμένα άτομα, όπως παρουσιάζεται από τα ευρήματα της έρευνας MEDIS. Μεθοδολογία: Η μελέτη MEDIS (MEDiterraneanISlands) αποτελεί μια διαχρονική έρευνα με σκοπό την αποτίμηση βιοκλινικών, συμπεριφοριστικών και διατροφικών χαρακτηριστικών του τρόπου ζωής σε ηλικιωμένους κατοίκους (>65 ετών) που ζουν σε νησιά της Μεσογείου. Στην παρούσα εργασία, πραγματοποιήθηκε πολυπαραγοντική ανάλυση για την ανάδειξη συσχέτισης της κατανάλωσης αναψυκτικών (cocacola, sprite, cocacolalight, ανθρακούχοι χυμοί) και των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, ξεχωριστά για κάθε παράγοντα και αναψυκτικό, αλλά και συνολικά. Το λογισμικό SPSS (έκδοση 22) χρησιμοποιήθηκε για όλους τους υπολογισμούς. Η τιμή p value<0,05 θεωρήθηκε ως στατιστικά σημαντική. Αποτελέσματα-Συζήτηση: Η σχέση κατανάλωσης αναψυκτικών με την εμφάνιση των τεσσάρων εξεταζόμενων παραγόντων κινδύνου εμφανίστηκε μη στατιστικά σημαντική, κυρίως λόγω της χαμηλής κατανάλωσης των συμμετεχόντων, καθότι ήταν μεγάλης ηλικίας και ακολουθούσαν έναν πιο παραδοσιακό τρόπο ζωής.Συμπεράσματα: Παρόλο που στηνπαρούσα εργασία η κατανάλωση αναψυκτικών δε σχετίστηκε με την εμφάνιση παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, μεγάλο μέρος των επιδημιολογικών δεδομένων υποστηρίζει την ύπαρξη συσχέτισης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων
MEDIS
Αναψυκτικά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-02-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.