Η σημασία του μητρικού θηλασμού και της διαιτητικής πρόσληψης ασβεστίου σε δείκτες παχυσαρκίας στην προεφηβική ηλικία

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Η σημασία του μητρικού θηλασμού και της διαιτητικής πρόσληψης ασβεστίου σε δείκτες παχυσαρκίας στην προεφηβική ηλικία

Τσικνή, Χρυσούλα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της διατροφής των παιδιών φαίνεται να σχετίζονται σημαντικά με την εμφάνιση παχυσαρκίας. ΣΚΟΠΟΣ: Να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ του αποκλειστικού θηλασμού κατά τη βρεφική ηλικία και της επαρκούς διαιτητικής πρόσληψης ασβεστίου σε παιδιά ή του συνδυασμού τους με την πιθανότητα εμφάνισης παχυσαρκίας. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 2611 παιδιών 10-12 ετών στο πλαίσιο της μελέτης Healthy Growth πραγματοποιήθηκαν ανθρωπομετρήσεις, και συλλογή δεδομένων διατροφικής πρόσληψης. Τα κριτήρια του IOTF χρησιμοποιήθηκαν για την κατηγοριοποίηση των παιδιών σε υπέρβαρα και παχύσαρκα. Επιπλέον πληροφορίες για τη σίτιση των παιδιών κατά τη βρεφική ηλικία ελήφθησαν από τους γονείς τους. Ως αποκλειστικός θηλασμός στη παρούσα μελέτη ορίστηκε η σίτιση των παιδιών με μητρικό γάλα, νερό και τσάι ή/και χαμομήλι για τους πρώτους 5 μήνες της ζωής τους. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο επιπολασμός υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών ήταν 30,3% και 11,5%, αντίστοιχα. Ο αποκλειστικός θηλασμός βρέθηκε να αυξάνει την πιθανότητα επαρκούς πρόσληψης ασβεστίου (>RDA: 1300 mg/ημέρα) στην παιδική ηλικία (ΣΛ=1,41; P=0,028). Ο συνδυασμός αποκλειστικού θηλασμού και επαρκούς πρόσληψης ασβεστίου βρέθηκε να μειώνει την πιθανότητα υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών (ΣΛ=0,48 με P=0,01). Ωστόσο διορθώνοντας για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες, μόνο η επαρκής πρόσληψη ασβεστίου βρέθηκε να σχετίζεται αρνητικά με την πιθανότητα εμφάνισης υπέρβαρου/παχυσαρκίας στα αγόρια και στα κορίτσια (ΣΛ=0,64; P=0,005 και ΣΛ=0,62 με P=0,011 αντίστοιχα). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αν και ο συνδυασμός αποκλειστικού θηλασμού στη βρεφική ηλικία και επαρκούς διαιτητικής πρόσληψης ασβεστίου στη παιδική ηλικία φαίνεται να είναι προστατευτικός έναντι της εμφάνισης υπέρβαρου και παχυσαρκίας, μετά από διόρθωση για διάφορους συγχυτικούς παράγοντες μόνο η επαρκής πρόσληψη ασβεστίου παρέμεινε ως ανεξάρτητος προστατευτικός παράγοντας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Breastfeeding - Physiological aspects
Παχυσαρκία στα παιδιά
Παχυσαρκία - Πρόληψη
Calcium
Θηλασμός - Φυσιολογικές απόψεις
Obesity in children
Obesity - Prevention
Ασβέστιο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-07-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)