Επιπολασμός αρτηριακής υπέρτασης και σχέση με παχυσαρκία σε παιδιά στην Ελλάδα: δεδομένα από τη μελέτη «Healthy Growth Study»

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Επιπολασμός αρτηριακής υπέρτασης και σχέση με παχυσαρκία σε παιδιά στην Ελλάδα: δεδομένα από τη μελέτη «Healthy Growth Study»

Τσιριμιάγκου, Χριστιάνα

Η Αρτηριακή Υπέρταση αποτελεί ένα ολοένα και συχνότερο πρόβλημα υγείας όχι μόνο στην ενήλικο ζωή, αλλά και στην παιδική και εφηβική ηλικία. Τα δεδομένα στην Ελλάδα σχετικά με τον επιπολασμό της παιδικής και εφηβικής υπέρτασης είναι ανεπαρκή, μιας και οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί έως τώρα είναι ελάχιστες και χρησιμοποιούν μικρά δείγματα πληθυσμού. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι α) η παρουσίαση του επιπολασμού της υπέρτασης καθώς και διάφορων φαινοτύπων της (ISH, IDH, SDH), ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, την κατηγορία βάρους και την περιφέρεια μέσης, αλλά και β) η διερεύνηση της σχέσης της υπέρτασης με την παχυσαρκία σε ένα μεγάλο δείγμα Ελλήνων μαθητών 9-13 ετών.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Η μελέτη «Healthy Growth Study» αποτελεί μία επιδημιολογική συγχρονική μελέτη που έχει συλλέξει δεδομένα από μαθητές 9-13 ετών που φοιτούν σε Δημοτικά σχολεία τεσσάρων μεγάλων περιοχών της Ελλάδας. Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκαν ως προς τα ανθρωπομετρικά τους στοιχεία, την πίεση αίματος, ορισμένους βιοχημικούς δείκτες και τη φυσική δραστηριότητα 2.263 αγόρια και κορίτσια 9-13 ετών.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο επιπολασμός της προ-υπέρτασης και υπέρτασης στο συνολικό δείγμα βρέθηκε να είναι 14,2% και 23,0% αντίστοιχα, με τα κορίτσια να εμφανίζουν ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά υπέρτασης συγκριτικά με τα αγόρια (25,3% έναντι 20,8% αντίστοιχα). Επιπλέον, σημαντικά υψηλότερα ποσοστά υπέρτασης εμφάνισαν τα παχύσαρκα παιδιά καθώς και τα παιδιά που ανήκουν στο 3ο τριτημόριο της περιφέρειας μέσης σε σύγκριση με τα φυσιολογικού βάρους παιδιά και τα παιδιά που ανήκουν στο χαμηλότερο τριτημόριο περιφέρειας μέσης αντίστοιχα (48,3% έναντι 14,0% και 34,7% έναντι 12,6% αντίστοιχα). Η Μεμονωμένη Συστολική Υπέρταση (ISH) βρέθηκε να είναι ο πιο συχνός φαινότυπος αγγίζοντας το 24,3% στα παχύσαρκα παιδιά και το 17,5% στα παιδιά που ανήκουν στο υψηλότερο τριτημόριο περιφέρειας μέσης. Τέλος, το υπέρβαρο και η παχυσαρκία συσχετίσθηκαν θετικά με την υπέρταση, με τα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά να διαθέτουν 2,51 φορές και 6,31 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν μη φυσιολογικά επίπεδα Συστολικής ή Διαστολικής Αρτηριακής Πίεσης (ΣΑΠ ή ΔΑΠ) σε σχέση με τα φυσιολογικού βάρους παιδιά. Ομοίως, τα παιδιά που βρίσκονται στο 2ο και 3ο τριτημόριο περιφέρειας μέσης είχαν 1,90 και 3,94 φορές αντίστοιχα περισσότερες πιθανότητες να έχουν μη φυσιολογική ΣΑΠ ή ΔΑΠ σε σχέση με τα παιδιά που βρίσκονται στο χαμηλότερο τριτημόριο.ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Ο επιπολασμός της παιδικής υπέρτασης στην Ελλάδα είναι αξιοσημείωτα υψηλός και λαμβάνοντας υπόψη τον ολοένα και αυξανόμενο επιπολασμό και της παιδικής παχυσαρκίας στη χώρα μας, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία κατάλληλων προγραμμάτων δημόσιας υγείας τα οποία θα στοχεύουν στην πρόληψη ή/και αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας και υπέρτασης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

επιπολασμός
παιδική ηλικία
παχυσαρκία
Αρτηριακή Υπέρταση
εφηβική ηλικία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.