Mεσογειακή διατροφή, σακχαρώδης διαβήτης και 10ετής καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο: επιδημιολογική μελέτη GREEKS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Mεσογειακή διατροφή, σακχαρώδης διαβήτης και 10ετής καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο: επιδημιολογική μελέτη GREEKS

Τζανόγλου, Δέσποινα

Εισαγωγή: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετασθεί ο ρόλος της διατροφής, και πιο συγκεκριμένα ο βαθμός προσκόλλησης στη Μεσογειακή διατροφή (ΜΔ), όσον αφορά στην επανεμφάνιση θανατηφόρου ή μη Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόμου (ΟΣΣ), ανάλογα με το ιστορικό σακχαρώδους διαβήτη (ΣΔ) των ασθενών της μελέτης. Μεθοδολογία: Κατά τη διάρκεια των ετών 2003-2004 εντάχθηκαν στη μελέτη GREECS όλοι οι διαδοχικοί ασθενείς (ν=2172) που εισήχθησαν στις καρδιολογικές κλινικές ή στις μονάδες επειγόντων περιστατικών έξι μεγάλων Γενικών Νοσοκομείων της Ελλάδας (π.χ. το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στην Αθήνα και τα Γενικά Νοσοκομεία σε Λαμία, Καρδίτσα, Χαλκίδα, Καλαμάτα και Ζακύνθου). Έγινε λεπτομερής καταγραφή των πληροφοριών σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, ανθρωπομετρικά στοιχεία, κοινωνικοοικονομική κατάσταση, φυσική δραστηριότητα, καπνιστικές και διατροφικές συνήθειες. Οι διατροφικές συνήθειες αξιολογήθηκαν με το δείκτη προσκόλλησης στη ΜΔ, MedDietScore (εύρος 0-55). Το χρονικό διάστημα 2013 - 2014 έγινε ο 10ετής επανέλεγχος της μελέτης GREECS, που πραγματοποιήθηκε με προσωπικές συνεντεύξεις και περιελάμβανε στοιχεία ιατρικού ιστορικού και τρόπου ζωής των ασθενών. Οι ασθενείς κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι ιστορικού ΣΔ τύπου ΙΙ. Αποτελέσματα: Το ιστορικό ΣΔ φάνηκε να αυξάνει στατιστικά σημαντικά την πιθανότητα θανατηφόρου ή μη καρδιαγγειακού συμβάματος στη δεκαετία, συγκριτικά με τους ασθενείς με ελεύθερο ιστορικό ΣΔ (39,3% έναντι 30.3% αντίστοιχα, p=0.001). Οι ασθενείς που επανεμφάνισαν καρδιαγγειακή νόσο στη δεκαετία είχαν χαμηλότερο σκορ συμμόρφωσης στο Μεσογειακό διατροφικό πρότυπο (MedDietScore, 28.1 ± 5,4) σε σχέση με τους ασθενείς που δεν εμφάνισαν κάποιο καρδιαγγειακό σύμβαμα (MedDietScore, 28.5 ± 5,4), χωρίς να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,113). Η πολυπαραγοντική ανάλυση μετά από έλεγχο για συγχυτικούς παράγοντες (φύλο, υπέρταση, υπερχοληστερολαιμία, παχυσαρκία, κάπνισμα και φυσική δραστηριότητα) έδειξε ότι, σε διαβητικούς ασθενείς, η αύξηση της ηλικίας κατά ένα έτος αυξάνει την πιθανότητα θανατηφόρου καρδιαγγειακού συμβάματος κατά μέσο όρο 4% (p=0.007). Συμπέρασμα: Η παρουσία ΣΔ σε συνδυασμό με τον χαμηλό βαθμό υιοθέτησης του μεσογειακού τρόπου διατροφής φαίνεται να έχει καταλυτικό ρόλο στην πρόγνωση και βαρύτητα του ΟΣΣ.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

μελέτη GREEKS
στεφανιαίο σύνδρομο
σακχαρώδης διαβήτης
καρδιά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.