Διατροφικές συνήθειες, σακχαρώδης διαβήτης και 10ετής καρδιαγγειακός κίνδυνος, σε ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Επεισόδιο: επιδημιολογική μελέτη GREECS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔιατροφικές συνήθειες, σακχαρώδης διαβήτης και 10ετής καρδιαγγειακός κίνδυνος, σε ασθενείς με Οξύ Στεφανιαίο Επεισόδιο: επιδημιολογική μελέτη GREECS

Κούλη, Γεωργία Μαρία

Εισαγωγή: Οι διατροφικές συνήθειες έχουν συσχετισθεί με την επίπτωση αλλά και την πρόγνωση της καρδιαγγειακής νόσου. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των κύριων διατροφικών προτύπων σε 2,172 ασθενείς με διαγνωσμένο οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ) της μελέτης GREECS και να διερευνήσει τη συμμετοχή αυτών στην εμφάνιση δεύτερου καρδιαγγειακού επεισοδίου μέσα στη δεκαετία σε άτομα με ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ. Υλικό και Μέθοδος: Η έρευνα στην οποία βασίστηκε η μελέτη αυτή είναι η προοπτική μελέτη GREECS. Από το 2003 έως το 2004 καταγράφηκαν όλοι οι 2.172 ασθενείς με ιστορικό ΟΣΣ που εισήχθησαν σε 6 καρδιολογικές κλινικές από όλη την Ελλάδα. Το 2013-2014 πραγματοποιήθηκε ο 10ετής επανέλεγχος, με ποσοστό συμμετοχής 88%. Για την εξαγωγή διατροφικών μοτίβων χρησιμοποιήθηκε η εκ-των-υστέρων ανάλυση με την εφαρμογή της παραγοντικής ανάλυσης. Αποτελέσματα: Το ιστορικό σακχαρώδη διαβήτη φάνηκε να αυξάνει στατιστικά σημαντικά την πιθανότητα θανατηφόρου καρδιαγγειακού επεισοδίου στη 10ετία. Προέκυψαν 3 διατροφικά πρότυπα. Το πρώτο αποτυπώνει τη μεικτή διατροφή, το δεύτερο βασίζεται σε γαλακτοκομικά προϊόντα και το τρίτο μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανθυγιεινό. Στη 10ετή επανεμφάνιση ΟΣΣ στους ασθενείς με ιστορικό ΟΣΣ και σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ κυριότερος επιβαρυντικός παράγοντας αναδείχθηκε η προχωρημένη ηλικία (p=0,05). Στους ασθενείς μόνο με ιστορικό ΟΣΣ η μεικτή διατροφή, η προχωρημένη ηλικία και το άρρεν φύλο σχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο για 10ετή θνησιμότητα από κάθε αίτιο (p<0,05). Αντίθετα η φυσική δραστηριότητα φάνηκε προστατευτική (p=0,05). Συμπεράσματα: Στη μελέτη αναδείχθηκαν ανθυγιεινά διατροφικά πρότυπα που πρέπει να τροποποιηθούν για να μειωθεί ο 10ετής κίνδυνος θνησιμότητας. Η διατροφή σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες μπορεί να συμβάλλει δευτερογενώς στην πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων, σε άτομα με ιστορικό ΟΣΣ.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφή
Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο
Δευτερογενής πρόληψη
Καρδιαγγειακά νοσήματα
Διατροφικά πρότυπα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.