Η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία: η πρόσληψη του κινδύνου από το κοινό

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία: η πρόσληψη του κινδύνου από το κοινό

Μπατσούλη, Παναγιώτα

Αυτή η διπλωματική εργασία εκπονήθηκε με σκοπό την παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου για την αντίληψη του κινδύνου, καθώς και την περιγραφή του πλαισίου της έρευνας πάνω σε αυτή. Έτσι, με βάση την υπάρχουσα γνώση για την αντίληψη του κινδύνου, διεξήχθη μια ενδεικτική έρευνα (εύρους 300 ατόμων), με στόχο την ανάδειξη συγκεκριμένων βασικών σημείων. Εστιάζει κυρίως στην έννοια της αντίληψης του κινδύνου, όμως τα ζητήματα της αντίληψης του κινδύνου είναι τόσα πολλά, που η εκτενής κάλυψη όλων των πεδίων θα ήταν αδύνατη. Γι αυτόν τον λόγο, επιλέχθηκε εδώ η παρουσίαση της αντίληψης/πρόσληψης του κινδύνου από το κοινό με εστίαση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή και, έπειτα, αναλύονται βασικές έννοιες (όπως αυτή του κινδύνου και της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας), γίνεται μια αναδρομή στις σχετικές έρευνες, παρουσιάζονται τα ρεύματα σκέψεως της ατομικής πρόσληψης του κινδύνου, καθώς και οι μέθοδοι προσέγγισης της αντίληψης των κινδύνων. Τέλος, παρουσιάζεται η κοινωνικο-πολιτισμική αλλά και ψυχολογική πλευρά του φαινομένου, ενώ παρατίθεται και μια μικρή αναφορά στην επικοινωνιακή σχέση των ΜΜΕ με το κοινό, όσον αφορά τις περιπτώσεις κινδύνου.Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφεται η υπάρχουσα κατάσταση.Στη συνέχεια (Κεφ. 3), παρατίθενται τα ερευνητικά ερωτήματα, τα δεδομένα της έρευνας, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, ώστε αυτή να υλοποιηθεί. Στο τέταρτο κεφάλαιο, συγκεντρώνονται οι αναλύσεις και οι σχολιασμοί των αποτελεσμάτων.Ακολουθούν τα συμπεράσματα στα οποία (Κεφ. 5), αλλά και κάποιες ενδεικτικές προτάσεις για το κοινό αλλά και για τους ειδικούς του θέματος (Κεφ. 6). Στο τέλος της εργασίας, τοποθετείται η σχετική Βιβλιογραφία και το Παράρτημα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία
Ψυχολογία αντίληψης κινδύνου
Αντίληψη κινδύνου
Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-02-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)