Ο καύσωνας ως ένα ακραίο φυσικό φαινόμενο: παραδείγματα από τον διεθνή και Ευρωπαϊκό χώρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ο καύσωνας ως ένα ακραίο φυσικό φαινόμενο: παραδείγματα από τον διεθνή και Ευρωπαϊκό χώρο

Λαβή, Αργυρούλα

Η επίσπευση της υπερθέρμανσης του πλανήτη λόγω της κλιματικής αλλαγής έχει δημιουργήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην μελέτη της συχνότητας εκδήλωσης ακραίων φυσικών φαινομένων όπως τα κύματα καύσωνα. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην προσέγγιση των κυμάτων καύσωνα ως ένα ακραίο φυσικό φαινόμενο εν δυνάμει θανατηφόρο. Για την καλύτερη και περισσότερο σφαιρική προσέγγιση του θέματος, η εργασία, αρχικά, παρουσιάζει τους μηχανισμούς γένεσης των κυμάτων καύσωνα και έπειτα επικεντρώνεται στο φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας ως ένα μέσο ενίσχυσης των επιπτώσεων τους. Στην συνέχεια, επισημαίνεται η σημασία της Θερμικής Άνεσης και ο ρόλος των βιοκλιματικών δεικτών στον περιορισμό των επιπτώσεων του φαινομένου του καύσωνα στην υγεία του ανθρώπου.Η εργασία ολοκληρώνεται με την καταγραφή των σημαντικότερων κυμάτων καύσωνα των τελευταίων δύο αιώνων με σκοπό την παρατήρηση της αύξησης στην συχνότητα εκδήλωσης τους και, αμέσως μετά, αναλύονται μερικά πρόσφατα γεγονότα με σκοπό την διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ του φαινομένου και των συνεπειών του. Η μελέτη καταλήγει στην εξαγωγή συγκριτικών αποτελεσμάτων για το πώς οι συνέπειες των κυμάτων καύσωνα διαφοροποιούνται από τόπο σε τόπο και από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ παράλληλα, επιβεβαιώνεται πως ο καύσωνας είναι ένα εν δυνάμει καταστροφικό φυσικό φαινόμενο, του οποίου η συχνότητα παρουσιάζει αυξητική τάση εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Καταστροφή
Καύσωνας
Αστική θερμική Νησίδα
Θερμική άνεση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.