Η συμβολαιακή γεωργία στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η συμβολαιακή γεωργία στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης

Θεολογοπούλου, Ανδρονίκη Μαρία

Ο αγροτικός τομέας είναι σημαντικός, τόσο από την άποψη της οικονομικής ανάπτυξης για την Ελλάδα, όσο και από την άποψη της απασχόλησης και της διατήρησης της κοινωνικής ισορροπίας. Από το 1981, έτος ένταξης της χώρας στην Ε.Ε, ο Ελληνικός αγροτικός τομέας ακολουθεί τους στόχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ξεπεράσει κάποια από τα δομικά του προβλήματα. Η οικονομική κρίση που πλήττει την χώρα, την τελευταία πενταετία και ο διεθνής ανταγωνισμός που ο ελληνικός αγροτοδιατροφικός τομέας πρέπει να ανταγωνιστεί οδηγούν στην ανάπτυξη νέων πρακτικών παραγωγής και συνεργασίας. Τέτοιου είδους πρακτική είναι αυτή της Συμβολαιακής Γεωργίας, που τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, με την συμμετοχή και του Τραπεζικού Τομέα και κυρίως της Τράπεζας Πειραιώς. Η Συμβολαιακή Γεωργία οργανώνει την παραγωγή στην βάση μιας συμφωνίας, ανάμεσα σε αγρότες και μεταποιητικές επιχειρήσεις, για προϊόντα με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και προκαθορισμένη τιμή και χρόνο παράδοσης. Κύριοι στόχοι είναι το αμοιβαίο κέρδος (win-win situation), η μείωση του ρίσκου για τους συμμετέχοντες και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Σαν πρακτική ενδείκνυται για την ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων (clusters) που στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτομιών. Η συγκεκριμένη πρακτική (Συμβολαιακή Γεωργία) μπορεί να αναπτυχθεί και στα πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας και να δώσει λύση σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα λόγω της κρίσης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Τράπεζα Πειραιώς
ΚΑΠ
Συμβολαιακή Γεωργία
clusters
Κρίση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-08


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.