Τροφικά απόβλητα στον οικιακό χώρο

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Τροφικά απόβλητα στον οικιακό χώρο

Ρούτσης, Παναγιώτης

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάται το φαινόμενο των τροφικών αποβλήτων που δημιουργούνται στον οικιακό χώρο. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εξεταστούν τα είδη των αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα, τα απόβλητα που προκύπτουν από την ανάγκη των ανθρώπων για σίτιση καθώς και να ερευνηθεί η στάση των ελληνικών νοικοκυριών σχετικά με την παραγωγή και την πρόληψη των τροφικών αποβλήτων. Αρχικά, στην εργασία παρουσιάζονται οι ορισμοί των αποβλήτων και των κατηγοριών αυτών. Έπειτα, γίνεται αναφορά στους τρόπους παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων, στα αίτια δημιουργίας τους και στο θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται από την Ευρώπη και την Ελλάδα στο θέμα των αποβλήτων. Εν συνεχεία, παρουσιάζονται τα τροφικά απόβλητα, τα αίτια δημιουργίας τους, οι τρόποι διαχείρισής τους καθώς και κάποια ποσοτικά δεδομένα από κάποιες χώρες του πλανήτη. Στη συνέχεια της εργασίας, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη σε ελληνικά νοικοκυριά μέσω ημερολογίων καταγραφής τροφίμων και ερωτηματολογίων. Ένα σημαντικό εύρημα λοιπόν, είναι ότι τα ελληνικά νοικοκυριά είναι ευαισθητοποιημένα στο θέμα των τροφικών αποβλήτων και προσπαθούν να αποφεύγουν τις μεγάλες ποσότητες παραγωγής αυτών. Στο τέλος, ακολουθούν τα γενικά συμπεράσματα της πτυχιακής αυτής εργασίας, η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε καθώς και το παράρτημα, όπου υπάρχουν τα δείγματα, του ημερολογίου καταγραφής τροφικών αποβλήτων και του ερωτηματολογίου που μοιράστηκαν στο δείγμα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Τροφικά απόβλητα
Αθήνα- Μεσσηνία
διαχείριση
νοικοκυριό
είδη αποβλήτων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)