Προοπτικές υπηρεσιών συνεχιζόμενης κατάρτισης και εκπαίδευσης τεχνικών ειδικοτήτων μέσα από δίκτυα 4G plus

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Προοπτικές υπηρεσιών συνεχιζόμενης κατάρτισης και εκπαίδευσης τεχνικών ειδικοτήτων μέσα από δίκτυα 4G plus

Φατσιώρη, Αθηνά

Η παρούσα Διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού ΠΜΣ Πληροφορική και Τηλεματική του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Αρχικά η εργασία διερευνά βιβλιογραφικά τον τομέα της εξ αποστάσεως και της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και μάθησης και να εμβαθύνει σε θέματα φορητής μάθησης. Οι δύο κατηγορίες συστημάτων παροχής διδασκαλίας για ηλεκτρονική εκπαίδευση από απόσταση, τα σύγχρονα και τα ασύγχρονα περιγράφονται και αναλύονται καθώς και τα τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται και οι τεχνολογικές απαιτήσεις για αυτού του τύπου την εκπαίδευση και επιμόρφωση. Στη συνέχεια και με στόχο την πλήρη κάλυψη της τεχνοοικονομικής μελέτης πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική μελέτη της τεχνολογίας 4G, η οποία είναι και η προτεινόμενη τεχνολογία για παροχή κινητής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης από τον ΟΑΕΔ. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται η εκπαιδευτική δραστηριότητα του ΟΑΕΔ ως φορέα κατάρτισης. Με αυτά τα δεδομένα διατυπώνεται η πρόταση και τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας προτείνεται να παρέχει ο ΟΑΕΔ. Πρόκειται για e-learning που χρησιμοποιεί κυρίως το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, ειδικά τώρα που η 4G τεχνολογία. Για την πληρέστερη μελέτη αναλύεται μέσα από διεθνείς αναφορές η αγορά του e-learning και του mobile learning παγκοσμίως, γίνεται ανάλυση περιβάλλοντος μέσα από SWOT και PEST ανάλυση. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια πλήρης οικονομικοτεχνική μελέτη για εφαρμογή τεχνολογιών 4G στην εκπαίδευση του ΟΑΕΔ, στη βάση σύγκρισης δύο μοντέλων. Από τη μια τα σχολεία του ΟΑΕΔ που δραστηριοποιούνται σήμερα με βάση πραγματικά οικονομικά στοιχεία και την υπόθεση εργασίας και μελέτης σχολείων ΟΑΕΔ βασισμένων σε τεχνολογίες elearning και mobile learning παρουσιάζοντας για τα δεύτερα οικονομικά μοντέλα βασισμένα σε ρεαλιστικό, αισιόδοξο και απαισιόδοξο σενάριο.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κατάρτιση
Τεχνοοικονομική
εξ αποστάσεως
4ης γενιάς δίκτυα
Ο.Α.Ε.Δ.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.