Επίπεδα υδάτωσης ιστιοπλόων αθλητών στην κατηγορία Laser 4.7 κάτω από έντονη αθλητική δραστηριότητα (Παγκόσµιο Πρωτάθληµα ιστιοπλοΐας)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Επίπεδα υδάτωσης ιστιοπλόων αθλητών στην κατηγορία Laser 4.7 κάτω από έντονη αθλητική δραστηριότητα (Παγκόσµιο Πρωτάθληµα ιστιοπλοΐας)

Βεργινάδης, Παναγιώτης

Η διατήρηση των επιπέδων υδάτωσης είναι απαραίτητη για την υγεία, την αθλητική απόδοση και τη θερμορύθμιση. Υπάρχουν πολλές μελέτες που αξιολογούν την κατάσταση υδάτωσης σε πολλά αθλήματα, όμως ελάχιστες είναι έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί για το άθληµα της ιστιοπλοΐας ΣΚΟΠΟΣ: Να μελετηθούν τα επίπεδα υδάτωσης των ιστιοπλόων αθλητών στην κατηγορία Laser 4.7 κάτω από έντονη αθλητική δραστηριότητα (Παγκόσµιο Πρωτάθληµα). ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Δώδεκα (12) υγιείς, έφηβοι, ιστιοπλόοι, αθλητές εθνικής οµάδας (ηλικία: 15,8±1,1 ετών, σωµατικό βάρος: 65,1±3,9 kg, ύψος: 1,74±0,01 m, δείκτης µάζας σώµατος: 21,5±1,9, ποσοστό σωµατικού λίπους: 12,5±3,1%, έτη προπόνησης: 7,0±1,2 έτη) εκτέλεσαν το ίδιο πρωτόκολλο για 4 συνεχόµενες ηµέρες. Δείγµατα ούρων συλλέχθηκαν πριν την έναρξη της δοκιµασίας και µετά την ολοκλήρωση του πρωτοκόλλου και µετρήθηκαν µε βάση το ειδικό βάρος των ούρων (USG) και το χρώµα των ούρων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρά το γεγονός ότι όλοι οι ιστιοπλόοι ήταν ενυδατωµένοι µετά το τέλος της 1ης ηµέρας (USG = 1,017 ±0,001), παρατηρήθηκε σηµαντική απώλεια σωµατικού βάρους (-1,4%), παρά την κατά βούληση κατανάλωση υγρών κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι δείκτες ενυδάτωσης, όπως το USG, το χρώµα των ούρων και το σωµατικό βάρος εµφάνισαν στατιστικά σηµαντική (p<0.05) αλλαγή όλες τις ηµέρες των αγώνων σε σύγκριση µε την ηµέρα 1. Αυτό συνέβαλλε στην αύξηση των επιπέδων αφυδάτωσης στους ιστιοπλόους αθλητές. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑTA: Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης δείχνουν ότι η αφυδάτωση στους αθλητές παρουσιάστηκε προοδευτικά αυξανόµενη µε την πάροδο των ηµερών κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εποµένως, η ενηµέρωση και η εκπαίδευση των αθλητών σχετικά µε τη σηµασία της ενυδάτωσης είναι υψηλής σηµασίας και θα πρέπει να είναι συνεχής.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

αθλητές
ισορροπία υγρών
ιστιοπλοΐα
κατάσταση υδάτωσης
παιδιά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.