Γενετική προδιάθεση παχυσαρκίας σε εφήβους αθλητές της υδατοσφαίρισης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Γενετική προδιάθεση παχυσαρκίας σε εφήβους αθλητές της υδατοσφαίρισης

Παγουρτζή, Ευανθία

Οι γενετικοί παράγοντες φαίνεται να είναι υπεύθυνοι για την ‘αντίδραση’ του κάθε ατόμου στο περιβάλλουν που ευνοεί την ανάπτυξη της παχυσαρκίας. Σκοπός: Να μελετήσουμε τη συχνότητα της γενετικής προδιάθεσης της παχυσαρκίας σε έφηβους αθλητές της υδατοσφαίρισης, εάν και σε ποιο βαθμό η άσκηση έχει την ικανότητα να αλληλεπιδρά με τους γονότυπους του πολυμορφισμού του FTO, να διερευνήσει την ύπαρξη επίδρασης του πολυμορφισμού του FTO στη σύσταση της δίαιτας και σε διατροφικές συμπεριφορές και να διερευνηθεί η ύπαρξη επίδρασης του πολυμορφισμού του FTO στις αθλητικές επιδόσεις εφήβων αθλητών της υδατοσφαίρισης. Μεθοδολογία: Συμμετείχαν 43 έφηβοι αθλητές της υδατοσφαίρισης. Μετρήθηκαν και αξιολογήθηκαν ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, σύσταση σώματος με DXA, φυσική δραστηριότητα., έγινε διατροφική αξιολόγηση, αξιολόγηση διατροφικών συμπεριφορών, απομόνωση γενετικού υλικού και γονοτύπηση και αξιολόγηση αθλητικών επιδόσεων. Αποτελέσματα: Από τα 43 άτομα, τα 21 (48,8%) είχαν γονότυπο ΑΤ, τα 12 (27,9%) είχαν γονότυπο ΤΤ και τα 8 (18,6%), είχαν γονότυπο ΑΑ και δύo γονότυποι δεν κατάφεραν να ταυτοποιηθούν (4,7%) (όπου Α= αλληλόμορφο κινδύνου για τον πολυμορφισμό rs9939609 του FTO και Τ= φυσιολογικό αλληλόμορφο). Δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p>0,05) μεταξύ των ατόμων με διαφορετικούς γονότυπους, στα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, στην σύσταση της δίαιτας και στις αθλητικές επιδόσεις. Η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι όσο αυξάνεται το % σωματικού λίπους μειώνεται η αθλητική απόδοση και όσο αυξάνεται η περιφέρεια βραχίονα, αυξάνεται η αθλητική απόδοση. Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει πως η άσκηση δρα ως τροποποιητικός παράγοντας της γενετικής προδιάθεσης για παχυσαρκία, μειώνοντας την επίδραση του πολυμορφισμού του FTO σε δείκτες που σχετίζονται με την παχυσαρκία.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

FTO
αθλητικές επιδόσεις
Γονίδια
υδατοσφαίριση
παχυσαρκία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)