Αντιφλεγμονώδης διατροφή και καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ηλικιωμένα άτομα: συνδυασμένη επιδημιολογική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ και MEDIS

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Αντιφλεγμονώδης διατροφή και καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ηλικιωμένα άτομα: συνδυασμένη επιδημιολογική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ και MEDIS

Πάκα, Ευστρατία

Σκοπός: Να διερευνηθεί η σχέση της αντιφλεγμονώδους διατροφής με το δεκαετή κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου, σε ένα μεικτό, επαρκές, αντιπροσωπευτικό και τυχαία επιλεγμένο δείγμα του ηλικιωμένου αστικού ελληνικού πληθυσμού (μελέτη ΑΤΤΙΚΗ), καθώς και των αντίστοιχων ηλικιακά κατοίκων της νησιωτικής Ελλάδας (μελέτη MEDIS). Υλικό-Μέθοδος: από το Μάιο του 2001 έως και το Δεκέμβριο του 2002, 1514 άνδρες και 1528 γυναίκες άνω των 18 ετών, που κατοικούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και ήταν ελεύθεροι καρδιαγγειακής νόσου και άλλων χρόνιων νοσημάτων, αποτέλεσαν το δείγμα της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ. Κατά τα έτη 2011-12, πραγματοποιήθηκε ο 10-ετής επανέλεγχος σε 2583 συμμετέχοντες. Για την παρούσα διπλωματική διατριβή χρησιμοποιήθηκε υπο-ομάδα του δείγματος της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ αποτελούμενη από 302 ηλικιωμένα άτομα 71±5 ετών, 139 άνδρες και 163 γυναίκες. Η επίπτωση θανατηφόρων και μη καρδιαγγειακών συμβάντων (στεφανιαία νόσος, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, ή άλλα καρδιαγγειακά νοσήματα) προσδιορίστηκαν με τα κριτήρια WHO-ICD-10. Στην μελέτη MEDIS συμμετείχαν 1592 ηλικιωμένα άτομα, 813 άνδρες 75±7 ετών και 779 γυναίκες 73±7 ετών από τα ελληνικά νησιά. Οι διατροφικές τους συνήθειες καταγράφηκαν με ημι-ποσοτικό ερωτηματολόγιο συχνότητας καταγραφής τροφίμων. Η προσκόλληση στην αντιφλεγμονώδη διατροφή αξιολογήθηκε και στις δύο μελέτες με τη βοήθεια του διαιτητικού δείκτη φλεγμονής. Αποτελέσματα: O δείκτης προσκόλλησης στην αντιφλεγμονώδη διατροφή ήταν προστατευτικός και για τα δύο δείγματα των μελετών. Όταν όμως η ανάλυση διαστρωματοποιήθηκε ανά περιοχή διαμονής, φάνηκε, ότι ο τόπος διαμονής παίζει σημαίνοντα ρόλο, αφού οι κάτοικοι της περιοχής της Αττικής είχαν 4,55 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν HellenicSCORE >10%, σε σύγκριση με τους ηλικιωμένους νησιώτες (95%ΔΕ 2,91, 7,09). Μόνο η υψηλή προσκόλληση στην αντιφλεγμονώδη διατροφή είχε καρδιοπροστατευτική επίδραση στους κατοίκους του λεκανοπεδίου Αττικής. Συμπεράσματα: η προσκόλληση στο αντιφλεγμονώδες διαιτητικό σχήμα συσχετίστηκε με μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Η κατανάλωση αντιοξειδωτικών τροφίμων θα μπορούσε να αποτελέσει έναν από τους πιο ανέξοδους και αποτελεσματικούς τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης των καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

αντιοξειδωτικά τρόφιμα
φλεγμονή
καρδιαγγειακή νόσος
αντιφλεγμονώδης διατροφή
ηλικιωμένα άτομα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)