Μελέτη της IgE ευαισθητοποίησης στην προφιλίνη και η κλινική της σημασία στην πρόκληση τροφικής αλλεργίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μελέτη της IgE ευαισθητοποίησης στην προφιλίνη και η κλινική της σημασία στην πρόκληση τροφικής αλλεργίας

Ηλιοπούλου, Άννα

Η προφιλίνη είναι ένα παναλλεργιογόνο που συχνά ευθύνεται για διασταυρούμενη αντιδραστικότητα μεταξύ γύρεων και τροφίμων φυτικής προέλευσης. Το Αλλεργικό Σύνδρομο Στοματοφάρυγγα (ΑΣΣ) είναι μια κλινική έκφραση αυτής της διασταυρούμενης αντιδραστικότητας. Σκοπός της μελέτης ήταν να καθοριστεί η άγνωστη έως τώρα συχνότητα της ευαισθητοποίησης στην προφιλίνη στον Ελλαδικό χώρο καθώς και η συσχέτιση αυτής της ευαισθητοποίησης με το ΑΣΣ.ΜΕΘΟΔΟΙ: Στη μελέτη έλαβαν μέρος 264 ατοπικοί ασθενείς με ιστορικό αναπνευστικής (αλλεργική ρινίτιδα και/ή άσθμα) ή τροφικής αλλεργίας και που παρουσίαζαν τουλάχιστον μία θετική δερματική δοκιμασία δια νυγμού (SkinPrickTest- SPT) σε εκχυλίσματα των μείζονων αεροαλλεργιογόνων. Διενεργήθηκαν SPTs με επιπλέον εκχυλίσματα, ειδικά για τη μελέτη, τα οποία ήταν η προφιλίνη, τέσσερις τροφές φυτικής προέλευσης (ροδάκινο φλούδα, ροδάκινο σάρκα, φουντούκι, μήλο) και τρείς γύρεις (Ελιά, Ελξίνη, γρασίδι Φλέως) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:Εικοσιεννέαατοπικοί ασθενείς (11%) βρέθηκαν ευαισθητοποιημένοι στην προφιλίνη, ενώ 79 (30%) ασθενείς ανέφεραν συμπτώματα ΑΣΣ. Οι τροφές φυτικής προέλευσης που πιο συχνά ενοχοποιούνταν από τους ασθενείς στο ΑΣΣ ήταν το ροδάκινο, το καρύδι, το ακτινίδιο, η μπανάνα, το φουντούκι, το φυστίκι, το βερίκοκο, η μελιτζάνα και το πεπόνι. Εφαρμόζοντας τη στατιστική δοκιμασία χ2, δεν φάνηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ευαισθητοποίησης στην προφιλίνη και του ΑΣΣ, ή μεταξύ θετικών SPT των γύρεων και ΑΣΣ. Επίσης φάνηκε μία στατιστικά σημαντική τάση μεταξύ ευαισθητοποίησης στην προφιλίνη και αλλεργικής ρινίτιδας (p=0,054), αλλά όχι με το άσθμα. Το ΑΣΣ σχετίσθηκε με την ευαισθητοποίηση στη σάρκα του ροδάκινου (p<0.001), καθώς επίσης και με τις υπόλοιπες τροφές φυτικής προέλευσης που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη. Οι ασθενείς με θετικό SPT στο εκχύλισμα της σάρκας του ροδάκινου παρουσίαζαν υψηλότερη πιθανότητα ΑΣΣ [OR=5,77, 95%CI: (2,754-12,102)] συγκριτικά με τις άλλες τροφές.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν χαμηλή συχνότητα της ευαισθητοποίησης στην προφιλίνη, στην Ελλάδα. Η ευαισθητοποίηση στο εκχύλισμα προφιλίνης δεν συσχετίσθηκε με το ΑΣΣ. Πιθανώς το ΑΣΣ στην χώρα μας να οφείλεται σε ευαισθητοποίηση από άλλο παναλλεργιογόνο.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

δερματικές δοκιμασίες δια νυγμού
τροφική αλλεργία
αλλεργική ρινίτιδα
Προφιλίνη
αναφυλαξία
αλλεργικό σύνδρομο στοματοφάρυγγα
παναλλεργιογόνο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.