Αξιολόγηση αποτελεσματικότηττας εργαλείων ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου σε νοσηλευόμενους παιδιατρικούς ασθενείς

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Αξιολόγηση αποτελεσματικότηττας εργαλείων ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου σε νοσηλευόμενους παιδιατρικούς ασθενείς

Χειρακάκη, Όλγα

Η δυσθρεψία σε παιδιατρικούς νοσηλευόμενους ασθενείς μπορεί να προληφθεί, εάν εφαρμόζεται συστηματικά η ανίχνευση διατροφικού κινδύνου, με έγκυρα εργαλεία.Σκοπός: Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας δύο εργαλείων ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου και η εκτίμηση του επιπολασμού του κινδύνου δυσθρεψίας σε παιδιατρικό δείγμα. Υλικό: Συμμετείχαν 1506 ασθενείς, 1-16 ετών, 58,4% αγόρια, που νοσηλεύτηκαν σε παιδιατρικές και χειρουργικές κλινικές στα δύο μεγαλύτερα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας.Μέθοδος: Η ανίχνευση διατροφικού κινδύνου πραγματοποιήθηκε με τα εργαλεία PaediatricYorkhillMalnutritionScore (PYMS) και ScreeningToolfortheAssessmentofMalnutritioninPaediatrics (STAMP), συμπληρωμένα είτε με βάση τα κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) για το λιποβαρές ή με βάση τις ελληνικές καμπύλες ανάπτυξης (EK). Παράλληλα σε ένα υποσύνολο του δείγματος, έγινε αξιολόγηση του διατροφικού κινδύνου από τις διαιτολόγους των νοσοκομείων βασισμένη στην κλινική τους εμπειρία και υπολογίστηκε ένας συνδυαστικός δείκτης για τον κίνδυνο δυσθρεψίας. Η ευαισθησία, ειδικότητα, θετική (ΘΠΑ) και αρνητική προγνωστική αξία (ΑΠΑ) των εργαλείων υπολογίστηκαν σε σχέση με τον συνδυαστικό δείκτη.Αποτελέσματα: ToPYMS-EK είχε τη μεγαλύτερη συμφωνία με τον συνδυαστικό δείκτη (κ=0,84) και ακολουθούσε το PYMS-WHO (κ=0,83). Το STAMP είχε χαμηλότερη συμφωνία (κ=0,53 για το STAMP-EK και κ=0,54 για το STAMP-WHO). Το PYMS-EK είχε επίσης τη μεγαλύτερη ευαισθησία (95,7%) και ΑΠΑ (98,2%), μεγάλη ειδικότητα (92,4%), και ΘΠΑ (83,4%). Σύμφωνα με το PYMS-EK, το ποσοστό των παιδιών σε αυξημένο διατροφικό κίνδυνο ήταν 18,4%.Συμπεράσματα: Το εργαλείο PYMS με βάση τις ΕK βρέθηκε ως το πιο αποτελεσματικό εργαλείο ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο και προτείνεται να υιοθετηθεί στην κλινική πρακτική.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ανίχνευση διατροφικού κινδύνου
παιδιατρικά εργαλεία ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου
Νοσοκομειακή δυσθρεψία
παιδιά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)