Διατροφικά πρότυπα, αλληλεπίδραση με γενετικούς παράγοντες σε οστικούς δείκτες μεταβολισμού

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Διατροφικά πρότυπα, αλληλεπίδραση με γενετικούς παράγοντες σε οστικούς δείκτες μεταβολισμού

Στεργίου, Αθηνά

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι μια ολιστική πολυπαραγοντική προσέγγιση της οστικής μάζας, όπως αυτή αποτυπώνεται από τους δείκτες οστικής υπερηχοτομογραφίας στην πτέρνα, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση διατροφικών προτύπων και του πολυμορφισμού rs597319 καθώς και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων.Μεθοδολογία: Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία συγχρονική επιδημιολογική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 974 ενήλικες. Η έρευνα περιελάμβανε διατροφική αξιολόγηση μέσω της συμπλήρωσης έγκυρων ερωτηματολογίων συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων, αξιολόγηση επιπέδων φυσικής δραστηριότητας, ανθρωπομετρήσεις, λήψη ιατρικού ιστορικού, μέτρηση της οστικής πυκνότητας και αιμοληψίες. Για την αξιολόγηση της οστικής μάζας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της οστικής υπερηχομετρίας στην πτέρνα. Από τις αιμοληψίες απομονώθηκε DNA με σκοπό την ανίχνευση του πολυμορφισμού rs597319. Μοντέλα απλής και πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης χρησιμοποιήθηκαν για την διερεύνηση των εξεταζόμενων σχέσεων και για τον έλεγχο πιθανών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών. Για τον προσδιορισμό των διατροφικών προτύπων του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες (PCA).Αποτελέσματα: Από την PCA (principal component analysis) προέκυψαν 6 διατροφικά πρότυπα, που ερμηνεύουν το 52,24% της μεταβλητότητας. Κανένα από τα διατροφικά πρότυπα δεν συσχετίστηκε στατιστικά σημαντικά με τους οστικούς δείκτες. Ο rs597319 συσχετίστηκε αρνητικά με τον δείκτη BUA (b=-0,119, p=0,028). Τέλος, από την μελέτη των αλληλεπιδράσεων φάνηκε ότι στους ετεροζυγώτες η μεγαλύτερη υιοθέτηση ενός διατροφικού προτύπου χαρακτηριζόμενο από υψηλή κατανάλωση λευκού ψωμιού και αρτοσκευασμάτων, λιπαρών τυριών και επεξεργασμένου κρέατος, φαίνεται ότι έχει θετική επίδραση στον δείκτη BUA, συγκρινόμενοι με τους ομοζυγώτες ως προς το αλληλόμορφο κινδύνου (b= 6,026, p=0,034).Συμπεράσματα: Επιβεβαιώνεται μέσα από την παρούσα μελέτη η αρνητική επίδραση του πολυμορφισμού rs597319 στον δείκτη BUA. Παρόλ' αυτά, περισσότερη έρευνα απαιτείται για την επιβεβαίωση τόσο μιας συνεργιστικής σχέσης της διατροφής με τον πολυμορφισμό όσο και του πιθανού μηχανισμού δράσης της.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

αλληλεπίδραση
πολυμορφισμός rs597319
ενήλικες ελληνικής καταγωγής
Διατροφικά πρότυπα
οστική μάζα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)