Μία SysML προσέγγιση για την μελέτη Συστημάτων Μεταφορών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Μία SysML προσέγγιση για την μελέτη Συστημάτων Μεταφορών

Κοτρώνης, Χρήστος

Η μοντελοποίηση πολύπλοκων και σύνθετων συστημάτων που εδράζονται και λειτουργούν στον φυσικό μας κόσμο είναι πλέον ένα σύνηθες φαινόμενο. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα ανάλογων συστημάτων αποτελούν τα συστήματα μεταφορών. Η χρόνια μελέτη τους έχει σαν κύριο στόχο να δημιουργηθεί μία πλήρης εικόνα ενός φυσικού συστήματος μεταφορών και να βελτιωθεί η απόδοσή τους προς όφελος των χρηστών του συστήματος. Στην παρούσα εργασία, θα επικεντρωθούμε σε ένα παρακλάδι τους, συγκεκριμένα στα μέσα σταθερής τροχιάς. Για να διερευνήσουμε ένα πρότυπο σύστημα μεταφορών, πρέπει πρώτα να το μοντελοποιήσουμε. Επεξηγηματικά, μέσω της δημιουργίας ενός μοντέλου, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν το σύστημα, ως προς ένα χαρακτηριστικό ή συμπεριφορά, από διάφορες οπτικές γωνίες. Κατόπιν, το παραχθέν μοντέλο, υπό κατάλληλη παραμετροποίηση, μπορεί να προσομοιωθεί εντός ενός περιβάλλοντος προσομοίωσης. Η προσομοίωση παρέχει μία πληρέστερη εικόνα της λειτουργίας του συστήματος μέσω της μελέτης διαφορετικών παραμέτρων και σεναρίων, καθώς και του εντοπισμού πιθανών προβλημάτων συμπεριφοράς του συστήματος (π.χ., προβλήματα υπό μεγάλο φόρτο επιβατών σε ένα δίκτυο μέσων σταθερής τροχιάς). Στη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή, γίνεται χρήση εργαλείων με τα οποία δημιουργείται ακριβώς ένα τέτοιο περιβάλλον μοντελοποίησης συστημάτων, βασισμένο στη γλώσσα μοντελοποίησης SysML. Η SysML παρέχει ως δυνατότητα το σχεδιασμό συστημάτων, όπως είναι και τα συστήματα μεταφορών. Μέσα από το σχεδιαστικό περιβάλλον ο μελετητής εξάγει ένα αντίστοιχο μοντέλο προσομοίωσης. Αυτό κατόπιν δίνεται σε ένα περιβάλλον προσομοίωσης. Τέλος, μέσω του περιβάλλοντος αυτού και του περιβάλλοντος της Java, υλοποιείται η λογική (υπολογιστικό μέρος) της προσομοίωσης και με την εκτέλεσή της εξάγονται αποτελέσματα με στόχο να μελετηθεί η απόδοση του συστήματος αυτού.Γενικά ο σκοπός της εργασίας είναι η εξοικείωση ενός ενδιαφερόμενου για τη χρήση και τη χρησιμότητα της SysML, τη μοντελοποίηση, τις διαδικασίες αυτόματης παραγωγής κώδικα, την προσομοίωση, τη διαλειτουργικότητα προγραμμάτων σύμφωνα με σύγχρονα πρότυπα και το μετασχηματισμό σχημάτων μεταδεδομένων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

SysML
προσομοίωση
μοντελοποίηση
σύστημα μεταφορών
QVT

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)