Η εξέλιξη των πολιτικών κοινωνικής κατοικίας στη Γαλλία, τη Σουηδία και την Ελλάδα: οι περιπτώσεις της Λυών, της Στοκχόλμης και της Αθήνας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η εξέλιξη των πολιτικών κοινωνικής κατοικίας στη Γαλλία, τη Σουηδία και την Ελλάδα: οι περιπτώσεις της Λυών, της Στοκχόλμης και της Αθήνας

Κουκούμα, Αγγελική Αιμιλία

Σε όλη την Ευρώπη οι πολιτικές κοινωνικής κατοικίας βρίσκονται κάτω από μεγάλη πίεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες να ακολουθούν μια πορεία ενός πιο εμπορευματοποιημένου τομέα κατοικίας και σταδιακά να αποσύρονται από την παραγωγή κατοικίας και την κατανομή της. Ωστόσο, η παρέμβαση των δυνάμεων της αγοράς στην παραγωγή και στη διαχείριση των πρώην κοινωνικών ενοικιαζόμενων κατοικιών και η έλλειψη στέγασης έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση το μέλλον της παροχής κοινωνικής κατοικίας. Η συγκριτική ανάλυση των πολιτικών κοινωνικής κατοικίας στη Γαλλία, τη Σουηδία και την Ελλάδα και η περιγραφή των κοινωνικών και χωρικών αλλαγών στις περιπτώσεις της Λυών, της Στοκχόλμης και της Αθήνας επικεντρώνονται στον καθοριστικό ρόλο ενός ελάχιστου ποσοστού διαθέσιμης χαμηλού κόστους κατοικίας για ευρύτερα κοινωνικά στρώματα με διαφοροποιημένες στεγαστικές ανάγκες. Τα σημερινά συστήματα κοινωνικής κατοικίας θα πρέπει να λάβουν υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό νέων κοινωνικών ομάδων με χαμηλή ποιότητα συνθηκών στέγασης, τις νέες μορφές στεγαστικής ανασφάλειας και την αύξηση των νοικοκυριών μικρότερου μεγέθους. Ένα κοινό χαρακτηριστικό των τριών χωρών είναι οι διαφοροποιημένες ανάγκες, αν και η ανεπαρκής προσφορά προσιτής κατοικίας εντείνει το στεγαστικό διαχωρισμό σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση διαθέσιμης χαμηλού κόστους στέγασης. Σε αυτό το πλαίσιο, η επίμονη έλλειψη προσιτής και επαρκούς στέγασης στις κεντρικές περιοχές που έχουν την τάση να προσελκύουν νοικοκυριά μικρότερου μεγέθους, το υψηλό επίπεδο δαπανών κατοικίας και η επιδείνωση των στεγαστικών συνθηκών για ένα ευρύ φάσμα νοικοκυριών έχουν αλλάξει το προφίλ της χαμηλού κόστους κατοικίας. Συνεπώς, οι νέες δομές και τα χαρακτηριστικά των νοικοκυριών θα καθορίσουν το επίπεδο των στεγαστικών και κοινωνικο-χωρικών ανισοτήτων από τη στιγμή που μια ποικιλία νοικοκυριών αυξάνει τη ζήτηση για αυτό το μειωμένο απόθεμα προσιτής στέγασης σε χαμηλού εισοδήματος αστικές περιοχές.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

διαθέσιμη χαμηλού κόστους στέγαση
Πολιτικές κοινωνικής κατοικίας
νοικοκυριά με διαφοροποιημένες στεγαστικές ανάγκες
κοινωνικο-χωρικές αλλαγές και στεγαστικός διαχωρισμός
εμπορευματοποιημένος τομέας κατοικίας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.