Η εξέλιξη των πολιτικών κοινωνικής κατοικίας στη Γαλλία, τη Σουηδία και την Ελλάδα: οι περιπτώσεις της Λυών, της Στοκχόλμης και της Αθήνας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η εξέλιξη των πολιτικών κοινωνικής κατοικίας στη Γαλλία, τη Σουηδία και την Ελλάδα: οι περιπτώσεις της Λυών, της Στοκχόλμης και της Αθήνας

Κουκούμα, Αγγελική Αιμιλία

Σε όλη την Ευρώπη οι πολιτικές κοινωνικής κατοικίας βρίσκονται κάτω από μεγάλη πίεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες να ακολουθούν μια πορεία ενός πιο εμπορευματοποιημένου τομέα κατοικίας και σταδιακά να αποσύρονται από την παραγωγή κατοικίας και την κατανομή της. Ωστόσο, η παρέμβαση των δυνάμεων της αγοράς στην παραγωγή και στη διαχείριση των πρώην κοινωνικών ενοικιαζόμενων κατοικιών και η έλλειψη στέγασης έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση το μέλλον της παροχής κοινωνικής κατοικίας. Η συγκριτική ανάλυση των πολιτικών κοινωνικής κατοικίας στη Γαλλία, τη Σουηδία και την Ελλάδα και η περιγραφή των κοινωνικών και χωρικών αλλαγών στις περιπτώσεις της Λυών, της Στοκχόλμης και της Αθήνας επικεντρώνονται στον καθοριστικό ρόλο ενός ελάχιστου ποσοστού διαθέσιμης χαμηλού κόστους κατοικίας για ευρύτερα κοινωνικά στρώματα με διαφοροποιημένες στεγαστικές ανάγκες. Τα σημερινά συστήματα κοινωνικής κατοικίας θα πρέπει να λάβουν υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό νέων κοινωνικών ομάδων με χαμηλή ποιότητα συνθηκών στέγασης, τις νέες μορφές στεγαστικής ανασφάλειας και την αύξηση των νοικοκυριών μικρότερου μεγέθους. Ένα κοινό χαρακτηριστικό των τριών χωρών είναι οι διαφοροποιημένες ανάγκες, αν και η ανεπαρκής προσφορά προσιτής κατοικίας εντείνει το στεγαστικό διαχωρισμό σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση διαθέσιμης χαμηλού κόστους στέγασης. Σε αυτό το πλαίσιο, η επίμονη έλλειψη προσιτής και επαρκούς στέγασης στις κεντρικές περιοχές που έχουν την τάση να προσελκύουν νοικοκυριά μικρότερου μεγέθους, το υψηλό επίπεδο δαπανών κατοικίας και η επιδείνωση των στεγαστικών συνθηκών για ένα ευρύ φάσμα νοικοκυριών έχουν αλλάξει το προφίλ της χαμηλού κόστους κατοικίας. Συνεπώς, οι νέες δομές και τα χαρακτηριστικά των νοικοκυριών θα καθορίσουν το επίπεδο των στεγαστικών και κοινωνικο-χωρικών ανισοτήτων από τη στιγμή που μια ποικιλία νοικοκυριών αυξάνει τη ζήτηση για αυτό το μειωμένο απόθεμα προσιτής στέγασης σε χαμηλού εισοδήματος αστικές περιοχές.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

διαθέσιμη χαμηλού κόστους στέγαση
Πολιτικές κοινωνικής κατοικίας
νοικοκυριά με διαφοροποιημένες στεγαστικές ανάγκες
κοινωνικο-χωρικές αλλαγές και στεγαστικός διαχωρισμός
εμπορευματοποιημένος τομέας κατοικίας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)