Εξόρυξη γνώσης από ιατρικά δεδομένα διαγνώσεων/χορηγήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Εξόρυξη γνώσης από ιατρικά δεδομένα διαγνώσεων/χορηγήσεων

Σανιδά, Θεοδώρα

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία των υπολογιστών και των βάσεων δεδομένων, έχουν ως συνέπεια, ο όγκος των δεδομένων που συλλέγονται και αποθηκεύονται, να αυξάνεται συνεχώς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιτακτική ανάγκη για αποδοτικές μεθόδους ανάλυσης και την εξαγωγή χρήσιμης πληροφορίας. Οι ιατρικές βάσεις δεδομένων περιέχουν τεράστιο, ετερογενή και πολύπλοκο όγκο δεδομένων. Έτσι, η εξόρυξη γνώσης στον κλάδο της ιατρικής γίνεται όλο και περισσότερο απαραίτητη, επειδή αποτελεί σημαντικό παράγοντα για νέες μεθόδους και ανακαλύψεις.Η καρδιαγγειακή νόσος, βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αποτελεί το κύριο αίτιο για το ένα τρίτο των θανάτων ανά έτος, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και στην Ελλάδα. Βασικός παράγοντας κινδύνου της καρδιαγγειακής νόσου και του εγκεφαλικού επεισοδίου είναι ο συνδυασμός υπέρτασης και αυξημένων επιπέδων χοληστερόλης, με αποτέλεσμα την πρόωρη θνησιμότητα και αναπηρία. Αυτός ο συνδυαστικός παράγοντας κινδύνου αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας και πρέπει να ληφθούν μέτρα για να μειωθεί ο αριθμός των περιστατικών. Διάφορες τεχνικές εξόρυξης γνώσης χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό αυτού του συνδυαστικού παράγοντα κινδύνου, με σκοπό την πρόβλεψη ή την εξαγωγή χρησίμων συσχετίσεων.Το αντικείμενο της παρούσας έρευνας αφορά την εξόρυξη γνώσης σε ιατρικά δεδομένα, που προέρχονται από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στην περιοχή της Αθήνας. Οι στόχοι της έρευνας είναι η παραγωγή κανόνων συσχέτισης και ακολουθιακών προτύπων, τόσο νόσων, βάσει του προτύπου ICD10, όσο και δραστικών ουσιών, από ασθενείς που έχουν I10 (ιδιοπαθής (πρωτοπαθής) υπέρταση), E78 (αμιγής υπερχοληστερολαιμία) και I10 & E78 ταυτόχρονα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

αυξημένη αρτηριακή πίεση, αυξημένη χοληστερόλη, υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, ιδιοπαθής (πρωτοπαθής) υπέρταση, υπερχοληστερολαιμία, εξόρυξη δεδομένων, τεχνικές εξόρυξης δεδομένων, εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων, κανόνες συσχέτισης, ακολουθιακά πρότυπα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.