Η στρατιωτική ανάπτυξη της Κίνας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η στρατιωτική ανάπτυξη της Κίνας

Καλογεράκης, Νικόδημος

Η εργασία αυτή μελετά τους λόγους για τους οποίους η Κίνα αναπτύχθηκε στρατιωτικά καθώς και τους τρόπους με τους οποίους έκανε κάτι τέτοιο εφικτό.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Στρατιωτική
ανάπτυξη
άνοδος
Στρατός
Κίνα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.