Ασφάλεια στο Internet of Things

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ασφάλεια στο Internet of Things

Παπαδοπούλου, Χρυσοελένη

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η λεπτομερής ανάλυση του καίριου και σπουδαιότατου θέματος της ασφάλειας του InternetofThings (ΙοΤ). Αρχικά, ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την ευρεία έννοια του ΙοΤ, όπως έχει διαμορφωθεί θεωρητικά σήμερα, καθώς και στην πράξη μέσα από την περιγραφή των πεδίων εφαρμογής του στις μέρες μας, όπως είναι ένα έξυπνο σπίτι ή κτήριο, μια έξυπνη πόλη, η παρακολούθηση των τιμών του περιβάλλοντος, ο τομέας υγείας, οι έξυπνες επιχειρήσεις οι οποίες καταγράφουν και διαχειρίζονται τα προϊόντα τους καθώς και στην ασφάλεια των κτηρίων. Περαιτέρω, εξετάζονται τα ασύρματα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στις έξυπνες συσκευές του IoT, ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία μεταξύ τους, παρόλο που υπάρχει ετερογένεια στα δεδομένα που μεταφέρονται. Στο έκτο και μεγαλύτερο κεφάλαιο της εργασίας, αναλύονται και αξιολογούνται οι δέκα βασικές αδυναμίες ασφαλείας του InternetofThings τόσο σε ΙοΤ όσο και σε Webπεριβάλλον,όπως αυτές έχουν καταγραφεί από τον οργανισμό OWASP (OpenWebApplicationSecurityProject). Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται ένα σενάριο για ένα έξυπνο σπίτι, όπως αυτό προκύπτει όχι μόνο από τους υφιστάμενους αυτοματισμούς, αλλά και από αυτούς που θα υπάρξουν στο άμεσο μέλλον, ίσως ακόμα και σε πέντε χρόνια από τώρα.Τέλος, γίνεται αναφορά στις μελλοντικές κατευθύνσεις που αφορούν κυρίως την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα στις επικοινωνίες και τις υπηρεσίες, καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε έναν χρήστη κατά την προσβασιμότητά του σε αυτές.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ασφάλεια
Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Έξυπνο Σπίτι
Έξυπνες Συσκευές
IoT

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.