Ασφάλεια στο Internet of Things

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Ασφάλεια στο Internet of Things

Παπαδοπούλου, Χρυσοελένη

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η λεπτομερής ανάλυση του καίριου και σπουδαιότατου θέματος της ασφάλειας του InternetofThings (ΙοΤ). Αρχικά, ο αναγνώστης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την ευρεία έννοια του ΙοΤ, όπως έχει διαμορφωθεί θεωρητικά σήμερα, καθώς και στην πράξη μέσα από την περιγραφή των πεδίων εφαρμογής του στις μέρες μας, όπως είναι ένα έξυπνο σπίτι ή κτήριο, μια έξυπνη πόλη, η παρακολούθηση των τιμών του περιβάλλοντος, ο τομέας υγείας, οι έξυπνες επιχειρήσεις οι οποίες καταγράφουν και διαχειρίζονται τα προϊόντα τους καθώς και στην ασφάλεια των κτηρίων. Περαιτέρω, εξετάζονται τα ασύρματα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στις έξυπνες συσκευές του IoT, ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία μεταξύ τους, παρόλο που υπάρχει ετερογένεια στα δεδομένα που μεταφέρονται. Στο έκτο και μεγαλύτερο κεφάλαιο της εργασίας, αναλύονται και αξιολογούνται οι δέκα βασικές αδυναμίες ασφαλείας του InternetofThings τόσο σε ΙοΤ όσο και σε Webπεριβάλλον,όπως αυτές έχουν καταγραφεί από τον οργανισμό OWASP (OpenWebApplicationSecurityProject). Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται ένα σενάριο για ένα έξυπνο σπίτι, όπως αυτό προκύπτει όχι μόνο από τους υφιστάμενους αυτοματισμούς, αλλά και από αυτούς που θα υπάρξουν στο άμεσο μέλλον, ίσως ακόμα και σε πέντε χρόνια από τώρα.Τέλος, γίνεται αναφορά στις μελλοντικές κατευθύνσεις που αφορούν κυρίως την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα στις επικοινωνίες και τις υπηρεσίες, καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε έναν χρήστη κατά την προσβασιμότητά του σε αυτές.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ασφάλεια
Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Έξυπνο Σπίτι
Έξυπνες Συσκευές
IoT

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)