Τεχνοοικονομική αποτίμηση λειτουργίας πλοίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Τεχνοοικονομική αποτίμηση λειτουργίας πλοίου

Αντωνόπουλος, Χαρίλαος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το τεράστιο κεφάλαιο διεθνώς της ελληνικής οικονομίας που λέγεται Ναυτιλία. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιείται τεχνοοικονομική ανάλυση της λειτουργίας ενός εμπορικού πλοίου μιας εταιρείας ναυτιλιακής. Αρχικά, παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τη ναυτιλιακή οικονομία και βιομηχανία. Τονίζεται η σημασία της πληροφορικής τεχνολογίας στη ναυτιλία και στις θαλάσσιες μεταφορές. Ακόμη, παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή καθώς και η διαχρονική σημασία της ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία. Στη συνέχεια, περιγράφεται ο ρόλος του πλοίου και αναφέρονται οι λεπτομέρειες που αφορούν τους διάφορους τύπους πλοίων και φορτίων, την τεχνολογία τους και το ρόλο του πληρώματος. Έπειτα, συνοψίζεται η τεχνική και η οικονομική λειτουργία μιας ναυτιλιακής επιχείρησης στο σύνολό της. Χρησιμοποιούνται τα οικονομικά αποτελέσματα από τη λειτουργία του πλοίου και τα λοιπά έξοδα της επιχείρησης, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα. Στο τελευταίο και βασικότερο τμήμα της εργασίας, παρακολουθείται διεξοδικά η τεχνοοικονομική δραστηριότητα ενός πλοίου – παραδείγματος. Αναλύεται το επιχειρηματικό πλάνο στο οποίο βασίζεται η οικονομική διαχείριση του πλοίου και παρουσιάζονται εκτενώς με διαγράμματα και πίνακες όλα τα αποτελέσματα της περιόδου υπό εξέταση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Υπολογισμός Ταξιδιού
Πλοίο
Ναυτιλία
Τεχνοοικονομική ανάλυση
Ναυτιλιακή εταιρεία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.