Τεχνοοικονομική αποτίμηση λειτουργίας πλοίου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Τεχνοοικονομική αποτίμηση λειτουργίας πλοίου

Αντωνόπουλος, Χαρίλαος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το τεράστιο κεφάλαιο διεθνώς της ελληνικής οικονομίας που λέγεται Ναυτιλία. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιείται τεχνοοικονομική ανάλυση της λειτουργίας ενός εμπορικού πλοίου μιας εταιρείας ναυτιλιακής. Αρχικά, παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τη ναυτιλιακή οικονομία και βιομηχανία. Τονίζεται η σημασία της πληροφορικής τεχνολογίας στη ναυτιλία και στις θαλάσσιες μεταφορές. Ακόμη, παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή καθώς και η διαχρονική σημασία της ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία. Στη συνέχεια, περιγράφεται ο ρόλος του πλοίου και αναφέρονται οι λεπτομέρειες που αφορούν τους διάφορους τύπους πλοίων και φορτίων, την τεχνολογία τους και το ρόλο του πληρώματος. Έπειτα, συνοψίζεται η τεχνική και η οικονομική λειτουργία μιας ναυτιλιακής επιχείρησης στο σύνολό της. Χρησιμοποιούνται τα οικονομικά αποτελέσματα από τη λειτουργία του πλοίου και τα λοιπά έξοδα της επιχείρησης, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα. Στο τελευταίο και βασικότερο τμήμα της εργασίας, παρακολουθείται διεξοδικά η τεχνοοικονομική δραστηριότητα ενός πλοίου – παραδείγματος. Αναλύεται το επιχειρηματικό πλάνο στο οποίο βασίζεται η οικονομική διαχείριση του πλοίου και παρουσιάζονται εκτενώς με διαγράμματα και πίνακες όλα τα αποτελέσματα της περιόδου υπό εξέταση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Υπολογισμός Ταξιδιού
Πλοίο
Ναυτιλία
Τεχνοοικονομική ανάλυση
Ναυτιλιακή εταιρεία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)