Υπολογισμός ενέργειας χειμάρρου λεκανών απορροής της λίμνης Τριχωνίδας με την βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Υπολογισμός ενέργειας χειμάρρου λεκανών απορροής της λίμνης Τριχωνίδας με την βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Ζαΐμη, Ευστρατία Ευγενία

Τα τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας των υπολογιστών, η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής. Ο υπολογισμός των υδρολογικών παραμέτρων μίας λεκάνης απορροής, γίνεται δυνατός με την αξιοποίηση των εργαλείων που υπάρχουν διαθέσιμα στα διάφορα λογισμικά (ArcGIS, QGIS κα) και την χρήση πρωτογενών δεδομένων (Ψηφιακό Υψομετρικό Μοντέλο, Υδρογραφικό Δίκτυο σε ψηφιακή μορφή). Μία βασική υδρολογική παράμετρος, που αποτελεί δείκτη για μία πληθώρα φυσικών καταστροφών, είναι η ενέργεια ροής (Stream Power). Σκοπός της εργασίας είναι ο υπολογισμός της ενέργειας ροής με δύο διαφορετικές μεθοδολογίες, η μία χρησιμοποιώντας διανυσματικά δεδομένα και η άλλη χρησιμοποιώντας ψηφιδωτά δεδομένα, έχοντας ως τελικό στόχο την σύγκρισή των αποτελεσμάτων από τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

λεκάνες απορροής
υδρογεωλογία
λίμνη Τριχωνίδα
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
ενέργεια χειμάρρου

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.