Διατροφικές συνήθειες, ψυχική υγεία και δεκαετής καρδιαγγειακός κίνδυνος: επιδημιολογική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Διατροφικές συνήθειες, ψυχική υγεία και δεκαετής καρδιαγγειακός κίνδυνος: επιδημιολογική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ

Καμπίτση, Χριστίνα - Ευμορφία

Σκοπός της παρούσας μελέτης που έγινε στα πλαίσια της δεκαετούς παρακολούθησης της επιδημιολογικής μελέτης ""ΑΤΤΙΚΗ"", ήταν να αξιολογηθεί η διαμεσολαβητική σχέση της διατροφής στην επίδραση του άγχους και της κατάθλιψης στον κίνδυνο εμφάνισης νοσημάτων του καρδιαγγειακού συστήματος. Τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων που βρέθηκαν να αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου είναι το άρρεν φύλο, η αύξηση της ηλικίας, τα μειωμένα έτη εκπαίδευσης, ο γάμος και η χηρεία, το κάπνισμα και η αρτηριακή υπέρταση, ο Σακχαρώδης Διαβήτης και η υπερχοληστερολαιμία. Αντίθετα, η προσκόλληση στη Μεσογειακή Δίαιτα αναδείχθηκε ως προστατευτικός παράγοντας. Το άγχος, η παρουσία κατάθλιψης και η συνδυασμένη παρουσία κατάθλιψης και άγχους δε συσχετίστηκαν στατιστικώς σημαντικά με την καρδιαγγειακή νόσο. Σε πολυπαραγοντικά μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης η κατάθλιψη καθώς και το συνδυασμένο άγχος - κατάθλιψη φάνηκε να αποτελούν στατιστικώς σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου ακόμα και μετά την προσθήκη πιθανών συγχυτικών παραγόντων (p=0.035), ενώ το άγχος και η κατάθλιψη βρέθηκαν να αλληλεπιδρούν και να αυξάνουν περαιτέρω τον καρδιαγγειακό κίνδυνο (p=0.040). Ύστερα από έλεγχο για την επίδραση της προσκόλλησης στη Μεσογειακή Δίαιτα, η επίδραση του άγχους- κατάθλιψης στον καρδιαγγειακό κίνδυνο έχασε τη στατιστική της σημαντικότητα για τα άτομα που είχαν διατροφικά πρότυπα κοντά και πολύ κοντά στη Μεσογειακή Δίαιτα. Η παρούσα μελέτη προτείνει τον προστατευτικό διαμεσολαβητικό ρόλο της Μεσογειακής Δίαιτας στην επίδραση άγχους- κατάθλιψης στην ανάπτυξη καρδιαγγειακής νόσου. Αναδεικνύεται η ανάγκη για διενέργεια μελετών με μεγαλύτερο δείγμα και συχνότερη αξιολόγηση των ψυχολογικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Καρδιαγγειακή νόσος
κατάθλιψη
κίνδυνος
άγχος
διατροφή

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)