Ανίχνευση συνηθειών χρήστη με χρήση κινητών τηλεφώνων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανίχνευση συνηθειών χρήστη με χρήση κινητών τηλεφώνων

Τραγοπούλου, Σπυριδούλα

Οι χρήστες έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smartphones) έχουν πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών μέσω των κινητών τους συσκευών, η διαχείριση των οποίων απαιτεί χρόνο και κόπο από μέρους των χρηστών. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαία η παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών στους χρήστες, οι οποίες έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την πρόσβαση σε πληροφορίες που ο χρήστης έχει ανάγκη σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Η ανάπτυξη προσωποποιημένων εφαρμογών προϋποθέτει την κατανόηση της συμπεριφοράς του χρήστη και τον γενικότερων ενδιαφερόντων του. Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη μια εφαρμογής σε γλώσσα Java, η οποία θα εντοπίζει τις καθημερινές συνήθειες του χρήστη εφαρμόζοντας τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και συνδυάζοντας γεωχωρικά δεδομένα σε δεδομένα κίνησης του χρήστη. Η συλλογή των δεδομένων κίνησης πραγματοποιείται μέσω της υπάρχουσας εφαρμογής GPSTracker χωρίς να προϋποθέτει την αλληλεπίδραση του χρήστη. Αναλυτικότερα, η εφαρμογή εντοπίζει τα σημεία ενδιαφέροντος με την τεχνική της συσταδοποίησης από τα δεδομένα κίνησης του χρήστη, ενώ στη συνέχεια χαρακτηρίζει σημασιολογικά τα σημεία ενδιαφέροντος με χρήση της εφαρμογής OpenStreetMaps. Επιπλέον, χρησιμοποιεί τα αναγνωρισμένα σημεία ενδιαφέροντος για να εξάγει τις συνήθειες του χρήστη με χρήση της τεχνικής των κανόνων συσχέτισης. Στην παρούσα εργασία αναγνωρίστηκαν επιτυχώς μερικές από τις καθημερινές συνήθειες του χρήστη, ενώ ταυτόχρονα μελετήθηκαν οι παράμετροι και οι προκλήσεις της συνολικής διαδικασίας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Συσταδοποίηση
Ανίχνευση Συνηθειών
Εξόρυξη Δεδομένων
OpenStreetMaps
Κανόνες Συσχέτισης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.