Ολικό και σπλαχνικό λίπος σε σχέση με δείκτες Μεταβολικού Συνδρόμου σε παιδιά: μελέτη Healthy Growth

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ολικό και σπλαχνικό λίπος σε σχέση με δείκτες Μεταβολικού Συνδρόμου σε παιδιά: μελέτη Healthy Growth

Παπαδοπούλου, Αναστασία

Η παχυσαρκία και η υπέρμετρη εναπόθεση λίπους στο σώμα φαίνεται να συσχετίζονται με την εμφάνιση του Μεταβολικού Συνδρόμου (Μ.Σ.) στους ενήλικες. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων ανάμεσα στο ολικό και το κοιλιακό λίπος και σε δείκτες του Μ.Σ. σε παιδικό πληθυσμό. Συμμετέχοντες: Χρησιμοποιήθηκε τυχαίο δείγμα 1.274 μαθητών από 5 νομούς της Ελληνικής επικράτειας (Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης και Αιτωλοακαρνανίας), ηλικίας 9-13 ετών. Μετρήσεις: Προκειμένου να εξακριβωθεί αν ισχύει η προς μελέτη ερευνητική υπόθεση, οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε ανθρωπομετρήσεις, κλινικές εξετάσεις και αιμοληψίες για τη διενέργεια βιοχημικών αναλύσεων. Αποτελέσματα: Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης υποστηρίζουν ότι αυξημένο ποσοστό ολικού λίπους σημαίνει 2,9 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης διαστολικής υπέρτασης, ενώ αυξημένο σπλαχνικό λίπος σημαίνει 2,99 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης διαστολικής υπέρτασης και 8,64 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα αυξημένης περιφέρειας μέσης. Τέλος, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο ποσοστό σπλαχνικού λίπους μεταξύ των παιδιών που πάσχουν από Μ.Σ. και των υγιών, με την πρώτη ομάδα να έχει υπερδιπλάσιο ποσοστό σπλαχνικού λίπους (10,44%) από τη δεύτερη (4,62%), ενώ το ποσοστό ολικού λίπους δε διέφερε στατιστικά σημαντικά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα δεδομένα της παρούσας μελέτης, η παχυσαρκία και συγκεκριμένα η κατανομή του λίπους, έχει άμεση συσχέτιση με κάποιους από τους δείκτες του Μ.Σ.. Κατά συνέπεια, η παιδική παχυσαρκία είναι μια παθολογική κατάσταση που μπορεί να οδηγεί στη συνύπαρξη μεταβολικών επιπλοκών, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για οργάνωση δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισής της.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Σπλαχνικό
Λίπος
Μεταβολικό
Ολικό
Παιδιά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.