Μελέτη νανοφωτονικών διατάξεων με χρήση αριθμητικών μεθόδων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μελέτη νανοφωτονικών διατάξεων με χρήση αριθμητικών μεθόδων

Γκάφας, Γεώργιος

Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική εργασία, είναι η μελέτη των Νανοφωτονικών Διατάξεων Με Χρήση Αριθμητικών Μεθόδων (FDTD - FDFD). Αρχικά, στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστούν οι περιοδικοί φωτονικοί κρύσταλλοι, οι οποίοι αποτελούν μια καινοτομία και σημαντικό εργαλείο στις σημερινές τηλεπικοινωνίες και ειδικότερα στον τομέα των οπτικών επικοινωνιών. Παρουσιάζονται οι φωτονικοί κρύσταλλοι και οι διαστάσεις του και οι δυνατότητες που μας δίνονται αξιοποιώντας τις ιδιότητές τους. Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το φυσικό σύστημα και οι αρχές που το διέπουν. Αναλύονται οι εξισώσεις που περιγράφουν τους φωτονικούς κρυστάλλους, ξεκινώντας από τις εξισώσεις του Maxwell. Στο 3ο κεφάλαιο, γίνεται η εισαγωγή στη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο του χρόνου (FDTD). Παρουσιάζεται ο αλγόριθμος Yee που αποτελεί την αρχική μορφή της μεθόδου και δίνεται η εξήγηση όλων των μεγεθών. Στο 4ο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί και τον πυρήνα της παρούσας διπλωματικής, επιχειρείται η μοντελοποίηση διάφορων φωτονικών διατάξεων με τη βοήθεια των προγραμμάτων MatLab® και Comsol Multiphysics®. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την προσομοίωση της διάδοσης οπτικών παλμών και μελετώνται πως επιδρούν ορισμένοι δείκτες και σταθερές του συστήματος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πεπερασμένες Διαφορές
Εξισώσεις Maxwell
Μοντελοποίηση
Φωτονικός Κρύσταλλος
Matlab

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.