Αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης περιβαλλοντικών συνιστωσών και γενετικής σύστασης σε δείκτες σκελετικής υγείας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης περιβαλλοντικών συνιστωσών και γενετικής σύστασης σε δείκτες σκελετικής υγείας

Κάβουρα, Ελένη

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογήσει την αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών συνιστωσών και γενετικής σύστασης σε δείκτες σκελετικής υγείας σε συγκεκριμένο πληθυσμό ενήλικων από την Ελλάδα. Δείκτες σκελετικής υγείας αποτελούν τα επίπεδα της οστικής μάζας, όπως αυτή εκτιμάται με την μέθοδο της οστικής υπερηχομετρίας στην πτέρνα. Ο περιβαλλοντικός παράγοντας που αξιολογείται είναι η φυσική δραστηριότητα και ο γενετικός παράγοντας είναι ο πολυμορφισμός rs11520772 του γονιδίου ΤΑΧ1ΒΡ1. Επιπλέον εξετάστηκε η σχέση των επιπέδων της 25-υδρόξυ-βιταμίνηςD στο ορό με τους δείκτες οστικής υπερηχομετρίας. Στο συνολικό δείγμα ο επιπολασμός της ανεπάρκειας βιταμίνης D βρέθηκε ίσος με 53,3 % (25-υδροξυ-βιταμίνη D ορού <20ng/ml ή <50nmol/L). Δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 25-υδροξυ-βιταμίνης D και επιπέδων της στον ορό με τους δείκτες οστικής υπερηχομετρίας. Αναφορικά με την άσκηση, αναδείχθηκε στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση των ωρών καθιστικής δραστηριότητας με τον δείκτη SOS, λαμβάνοντας υπόψη και συγχυτικούς παράγοντες (p=0,028). Επιπλέον αναδείχτηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση των γονοτύπων του πολυμορφισμού rs11520772 (p=0,009) με τον δείκτη SOS. Τελικώς φάνηκε πως ο δείκτης οστικής υπερηχομετρίας SOS στην πτέρνα, για κάθε ώρα καθιστικής δραστηριότητας που πραγματοποιείται υφίσταται επιπλέον μείωση, κατά 12,45 m/s, στο άτομο με ένα αλληλόμορφο κινδύνου (AT), σε σχέση με ένα άτομο που δεν φέρει αλληλόμορφο κινδύνου (AA) (p=0,045). Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε ως p< 0,05.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

25-υδρόξυ-βιταμίνη D
SOS
BUA
φυσική δραστηριότητα
ΤΑΧ1ΒΡ1

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)