Αλληλεπίδραση διατροφικής πρόσληψης βιταμίνης D και ασβεστίου με γενετικούς παράγοντες σε οστικούς δείκτες μεταβολισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Αλληλεπίδραση διατροφικής πρόσληψης βιταμίνης D και ασβεστίου με γενετικούς παράγοντες σε οστικούς δείκτες μεταβολισμού

Κλεφτάκη, Σταματία-Αγγελική, Π.

Η οστεοπόρωση αποτελεί μια μεταβολική διαταραχή των οστών που πλήττει όλο και περισσότερο ανθρώπους, σε παγκόσμια κλίμακα. Ανάμεσα στους διάφορους παράγοντες κινδύνου, τροποποιήσιμους και μη, οι γενετικοί και οι διατροφικοί παράγοντες αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι. Σκοπός:Υπάρχουν αρκετοί πολυμορφισμοί, που δύναται να συσχετιστούν με διάφορους δείκτες οστικής δομής και να αλληλεπιδράσουν με διατροφικούς παράγοντες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση ύπαρξης αλληλεπίδρασης της διατροφικής πρόσληψης ασβεστίου και βιταμίνης D με γενετικούς παράγοντες.Μεθοδολογία:Η εργασία, αποτελεί μέρος μιας επιδημιολογικής μελέτης, στους οποίους πραγματοποιήθηκε απομόνωση DNA, την οποία ακολούθησε η γονοτύπηση. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις και επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και στατιστική ανάλυση.Αποτελέσματα:Μελετήθηκαν 8 πολυμορφισμοί. Κανένας πολυμορφισμός δε βρέθηκε να συσχετίζεται με τα επίπεδα της βιταμίνης D στον ορό. Βρέθηκε ένας πολυμορφισμός, ο rs11520772, ο οποίος φαίνεται να αληλεπιδρά με τα επίπεδα του ασβεστίου στον ορό.. Ο ίδιος πολυμορφισμός φαίνεται να επηρεάζει τα επίπεδα SOS, έπειτα από προσαρμογή των αποτελεσμάτων για την ηλικία, το φύλο, τη διατροφική πρόσληψη ασβεστίου, τη διατροφική πρόσληψη βιταμίνης D και τη Φυσική Δραστηριότητα. Επιπλέον, βρέθηκε ο πολυμορφισμός rs597319 να επηρεάζει τα επίπεδα του stiffness index. Τέλος, το SNP rs2982552, μετά από προσθήκη των συγχητικών παραγόντων, μειώνει τα επίπεδα του stiffness index.Συζήτηση:Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας υποδεικνύουν την ύπαρξη αλληλεπίδρασης της διατροφικής πρόσληψης ασβεστίου και βιταμίνης d με συγκεκριμένους πολυμορφισμούς στην οστική δομή. Παρόλ ‘ αυτά, είναι απαραίτητη πολύ ακόμη έρευνα, καθώς δεν έχει διασαφηνιστεί πλήρως ο ρόλος των πολυμορφισμών και η συσχέτιση τους με διάφορους παράγοντες.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Βιταμίνη D
γενετικοί παράγοντες
ασβέστιο
οστό
πολυμορφισμοί

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.