"Μετανάστευση και κλιματική αλλαγή περίπτωση μελέτης: Σαχάρια και Υποσαχάρια περιοχή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
"Μετανάστευση και κλιματική αλλαγή περίπτωση μελέτης: Σαχάρια και Υποσαχάρια περιοχή

Καραντάκου, Βασιλική

Η κλιματική αλλαγή είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα της εποχής μας. Οι αιτίες του προβλήματος πρέπει να αναζητηθούν στις σχέσεις του ανθρώπου με τη φύση και του ανθρώπου με τον άνθρωπο, ενώ η λύση του, δεν θα είναι αποτέλεσμα ατομικών συμπεριφορών, αλλά θα προκύψει μόνο μέσα από συλλογικές δράσεις παγκόσμιας εμβέλειας. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις παρακάτω προβληματικές: Kατά πόσο η κλιματική αλλαγή συμβάλει στη μετανάστευση. Αν αυτή η συνέπεια οδηγεί στον εσωτερικό εκτοπισμό ή τη διεθνή μετανάστευση. Η ανασκόπηση των διάφορων θεωριών που έχουν αναπτυχθεί επί του θέματος και μια μελέτη περίπτωσης που αφορά τις χώρες της υποσαχάριας και σαχάριας Αφρικής και τις συνέπειες που βιώνουν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Ειδικότερα στην εργασία αναλύονται: Η έννοια της κλιματικής αλλαγής, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, (Η άνοδος της θερμοκρασίας, το λιώσιμο των πάγων, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η απώλεια της βιοποικιλότητας, τα προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία), η κλιματική αλλαγή ως αιτία για την άνοδο της μετανάστευσης, ο διαχωρισμός μεταξύ περιβαλλοντικών προσφύγων και περιβαλλοντικών μεταναστών, καθώς και το πως βιώνουν την κλιματική αλλαγή οι χώρες του Βορρά και πως οι χώρες του Νότου με επικέντρωση στις χώρες της υποσαχάριας και σαχάριας Αφρικής.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

μετανάστευση
αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες χώρες
συνέπειες
Περιβάλλον
αίτια
κλιματική αλλαγή

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.