Ο ρόλος του θηλασμού ως τροποποιητικού παράγοντα στη γενετική προδιάθεση για παιδική παχυσαρκία

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Ο ρόλος του θηλασμού ως τροποποιητικού παράγοντα στη γενετική προδιάθεση για παιδική παχυσαρκία

Χατζή, Σοφία Μαρία

Εισαγωγή: Η αιτία της κοινής παχυσαρκίας είναι πολυπαραγοντική και ο θηλασμός είναι ένας μετρίως προστατευτικός παράγοντας κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Οι μηχανισμοί όμως με τους οποίους επιδρά ο θηλασμός δεν είναι ακόμα ξεκάθαροι. Σκοπός: Η ανάλυση της αλληλεπίδρασης του θηλασμού με γενετικούς παράγοντες σε δείκτες παιδικής παχυσαρκίας. Μεθοδολογία: Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 857 παιδιά ηλικίας 13-15 από τη μελέτη TEENAGE. Αρχικά πραγματοποιήθηκε συσχέτιση όλων των ανθρωπομετρικών δεικτών με τον θηλασμό και των ανθρωπομετρικών δεικτών με όλους αλλά και μόνο 27 συγκεκριμένους πολυμορφισμούς. Έπειτα υπολογίστηκε η αλληλεπίδραση όλων και των 27 συγκεκριμένων πολυμορφισμών με τον θηλασμό στους δείκτες παιδικής παχυσαρκίας. Αποτελέσματα: Το 32,2% των παιδιών ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Το 26,7% των παιδιών δεν θήλασε, το 35,8% θήλασε έως 3 μήνες και το 28,8% θήλασε περισσότερο από 3 μήνες. Aπό τους ανθρωπομετρικούς δείκτες, μόνο ο λόγος περιφέρειας μέσης/ισχύων (WHR) συσχετίστηκε σημαντικά με τον θηλασμό (p=0,026). Ο πολυμορφισμός rs12608504 κοντά στο γονίδιο JUND συσχετίστηκε με τον WHR (β= -0,0073, p=0,016). O πολυμορφισμός rs718314 κοντά στο γονίδιο ITPR2 αλληλεπιδρά με τον θηλασμό στην τιμή του WHR (β=-0,0092, p=0,047). Συζήτηση: Υπάρχουν ενδείξεις για την πιθανή επίδραση του rs718314 στον WHR αλλά το μικρό δείγμα της μελέτης δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων και απαιτείται επιβεβαίωση των ευρημάτων σε μεγαλύτερο δείγμα πληθυσμού.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

γονίδια
λόγος περιφέρειας μέσης/ισχύων
παιδική
θηλασμός
παχυσαρκία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)