Πρόβλεψη ακμών σε κοινωνικά δίκτυα μεταβαλλόμενα στο χρόνο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Πρόβλεψη ακμών σε κοινωνικά δίκτυα μεταβαλλόμενα στο χρόνο

Παπαδοπούλου, Ελένη

Τα κοινωνικά δίκτυα χαρακτηρίζονται από γρήγορες αλλαγές στην τοπολογία και γενικότερα στη δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών. Η μελέτη της χρονικής εξέλιξης του γράφου ενός κοινωνικού δικτύου μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες για μελλοντικές προβλέψεις των σχέσεων μεταξύ χρηστών. Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η αναγνώριση παραμέτρων που συνεισφέρουν στη δημιουργία ακμών επιρροής και η μετέπειτα αξιοποίησή τους για την παραγωγή ενός μοντέλου πρόβλεψης ακμών. Οι βαθμοί εισερχόμενων, εξερχόμενων και αμφίδρομων ακμών αποτελούν τις βασικές παραμέτρους με τις οποίες μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ένα γράφο και να ερευνήσουμε την περίπτωση που συμβάλλουν στην πρόβλεψη ακμών. Κατά τη διαδικασία της έρευνας, που χωρίστηκε σε δύο μέρη, θεωρήσαμε ότι κάθε ακμή έχει και κάποια δευτερόλεπτα που παραμένει ενεργή μετά την εμφάνισή της, δηλαδή έχει μια διάρκεια ζωής. Στο πρώτο μέρος παρατηρήσαμε τους βαθμούς που επιλέξαμε με βάση επόμενες χρονικές στιγμές, αμέσως μετά την εμφάνιση κάθε ακμής, της τάξης μερικών δευτερολέπτων. Στο δεύτερο μέρος των πειραμάτων ερευνήσαμε την περίπτωση που προηγούμενες χρονικές στιγμές, πριν την εμφάνιση κάθε ακμής, συνεισφέρουν στην πρόβλεψη ακμών. Τα αποτελέσματα της κάθε ξεχωριστής διαδικασίας έδειξαν ότι η θεώρηση της διάρκειας ζωής των ακμών δεν αποτελεί έναν αποδοτικό τρόπο παρακολούθησης της εξέλιξης του γράφου. Παράλληλα, οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν δε συμβάλλουν στην πρόβλεψη ακμών με μεγάλη ακρίβεια, Oι βαθμοί εισερχόμενων και εξερχόμενων ακμών μπορούν σε πολύ λίγες περιπτώσεις και με μικρή ακρίβεια να προβλέψουν την ύπαρξη ή μη ακμής στο μέλλον. Αντίθετα, ο βαθμός των αμφίδρομων ακμών ενός κόμβου με σιγουριά δεν καταφέρνει να προβλέψει την ύπαρξη ακμής με αξιοπιστία αλλά τυχαία.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

εξόρυξη δεδομένων
κοινωνικά δίκτυα
διάρκεια ζωής ακμών
βαθμοί κόμβων
πρόβλεψη ακμών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.