Ανίχνευση διατροφικού κινδύνου σε παιδιά που νοσηλεύονται σε παιδιατρικές κλινικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανίχνευση διατροφικού κινδύνου σε παιδιά που νοσηλεύονται σε παιδιατρικές κλινικές

Βασιλειάδη, Εμμανουέλα

Η νοσοκομειακή δυσθρεψία παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο δημιουργεί προβλήματα στην κλινική έκβαση των ασθενών. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εκτίμηση του επιπολασμού του διατροφικού κινδύνου σε παιδιά που νοσηλεύτηκαν σε κλινικές των Νοσοκομείων Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού» και «Η Αγία Σοφία». Επιπλέον, η συγκεκριμένη μελέτη διερεύνησε τη Θετική (ΘΠΑ) και Αρνητική Προγνωστική Αξία (ΑΠΑ) των εργαλείων ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου PYMS και STAMP συγκριτικά με την κλινική εκτίμηση των διαιτολόγων των νοσοκομείων. Εφαρμόστηκαν τα εργαλεία ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου PYMS και STAMP.Τα δύο εργαλεία συμπληρώθηκαν αξιολογώντας τον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) με βάση τις Ελληνικές Καμπύλες Ανάπτυξης (PYMS-ΕΚΑ, STAMP-ΕΚΑ), ή με τα κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) (-2 SD z-score ΔΜΣ), (PYMS-ΠΟΥ, STAMP-ΠΟΥ). Σε ένα υποσύνολο του δείγματος της μελέτης, οι διαιτολόγοι των νοσοκομείων κατέταξαν τους ασθενείς σε χαμηλού, μέτριου και υψηλού διατροφικού κινδύνου, ανάλογα με την κλινική τους κρίση και εμπειρία και με βάση αυτή την πληροφόρηση εκτιμηθήκαν η Θετική (ΘΠΑ) και Αρνητική Προγνωστική Αξία (ΑΠΑ) των εργαλείων ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου PYMS και STAMP. Από τους συνολικά 868 νοσηλευόμενους ασθενείς, ύστερα από την εφαρμογή του εργαλείου ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου PYMS-ΕΚΑ, προέκυψε ότι το 20,5% βρισκόταν υψηλό διατροφικό κίνδυνο. Σύμφωνα με το συντελεστή Kappa του Cohen tο εργαλείο PYMS-ΕΚΑ εμφάνισε μέτρια συμφωνία με την κλινική εκτίμηση των διαιτολόγων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ανίχνευση διατροφικού κινδύνου
Παιδιατρικός υποσιτισμός
Νοσοκομειακή δυσθρεψία
Παιδιατρικά εργαλεία ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου
Παιδιατρική δυσθρεψία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.