Γεωμορφολογική Χαρτογράφηση του Οροπεδίου Τρίπολης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Γεωμορφολογική Χαρτογράφηση του Οροπεδίου Τρίπολης

Τζιαβάρας, Χαρίλαος

Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η καλύτερη δυνατή γεωμορφολογική χαρτογράφηση του οροπεδίου της Τρίπολης. Η χαρτογράφηση έγινε με την χρήση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και συγκεκριμένα την χρήση ArcGIS v.10.1. Η σημαντικότερη γεωμορφή που πρέπει να αναφερθεί κυρίως λόγω μεγέθους καθώς καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής μελέτης είναι η πόλγη της Τρίπολης. Άλλες γεωμορφές διάβρωσης που έχουν δημιουργηθεί κυρίως λόγω της γεωλογίας της περιοχής είναι οι καταβόθρες της περιοχής, οι λόφοι μάρτυρες και το σπήλαιο του Κάψια. Άλλες γεωμορφές της περιοχής που χαρτογραφήθηκαν ήταν κρημνοί, φαράγγι, κοιλάδες σχήματος U και V αλλά και αλλουβιακά ριπίδια. Επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο της χαρτογράφησης ήταν η καταγραφή των τοπογραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Χαρτογραφήθηκε η τεχνητή λίμνη Τάκα, κύριοι άξονες του οδικού δικτύου, ισοϋψείς καμπύλες με ισοδιάσταση 100 μέτρων, κάποιες κορυφές ως ενδεικτικά σημεία υψομέτρου αλλά και οικισμοί και περιοχές ανθρωπογενούς δραστηριότητας. Τέλος έγινε και η χαρτογράφηση του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής. Για να δημιουργηθεί ο τελικός χάρτης αρχικά δημιουργήθηκε το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους, από το οποίο έγινε η κατασκευή του χάρτη έκθεσης, σκίασης αλλά και κλίσης, που συνετέλεσαν σημαντικά στο τελικό αποτέλεσμα αλλά και στην ερμηνεία των γεωμορφών. Σε συνδυασμό με τοπογραφικούς χάρτες από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού αλλά και με στοιχεία από γεωλογικούς χάρτες από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, καθώς και από έρευνα πεδίου έγινε η χαρτογράφηση των γεωμορφών της περιοχής μελέτης. Συμπερασματικά είναι μια περιοχή με έντονη καρστικοποίηση, σε προχωρημένο στάδιο, με αρκετές γεωμορφές, ποικίλη λιθολογία αλλά και έντονο τεκτονισμό. Η δράση των καιρικών φαινομένων που μεταβάλλονταν ανά χρονική περίοδο, σε συνδυασμό με τον τεκτονισμό διαμόρφωσαν την περιοχή όπως είναι σήμερα, πολύ σημαντικό σε αυτό είναι και η σύσταση των πετρωμάτων, που στην πλειοψηφία τους είναι ανθρακικά.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Χάρτες
Καταβόθρες
Ασβεστόλιθοι
Γεωμορφολογία
Καρστικοποίηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.