Φαινόμενα αστικής διάχυσης στη Χώρα Νάξου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Φαινόμενα αστικής διάχυσης στη Χώρα Νάξου

Γαντζίας, Ευάγγελος

Η παρούσα εργασία μελετά το φαινόμενο της αστικής διάχυσης. Βασίζεται σε βιβλιογραφική έρευνα καθώς και σε ψηφιακή και στατιστική ανάλυση. Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της εκδήλωσης του φαινομένου αυτού στον οικισμό της Χώρας Νάξου στη νήσο Νάξο.Παρουσιάζονται οι θεωρητικοί όροι της αστικής διάχυσης καθώς και τα χαρακτηριστικά στοιχεία που την αποτελούν ενώ στη συνέχεια αναλύονται τα αίτια που προκαλούν την εκδήλωση αυτού του φαινομένου. Ύστερα παραθέτονται οι συνέπειες της αστικής διάχυσης και οι πολιτικές αντιμετώπισής της που προτείνουν ορισμένοι ερευνητές. Ακόμη, παρουσιάζονται παραδείγματα αστικής διάχυσης σε επτά αστικά κέντρα του κόσμου και αναλύονται τα αίτια, οι επιπτώσεις και οι πολιτικές αντιμετώπισης που εφάρμοσαν οι εκάστοτε τοπικές αρχές και κυβερνήσεις.Αφού ολοκληρωθεί το θεωρητικό μέρος της εργασίας, γίνεται μια προσέγγιση της αστικής διάχυσης στον οικισμό της Χώρας Νάξου. Παρουσιάζεται η πολεοδομική εξέλιξη του οικισμού και γίνεται στατιστική ανάλυση των δημογραφικών και οικονομικών στοιχείων του. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και της Τηλεπισκόπησης γίνεται η ανάδειξη της αστικής διάχυσης στη Χώρα Νάξου και προσδιορίζονται με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, τα αίτια και οι επιπτώσεις της.Τέλος, γίνονται ορισμένες προτάσεις που εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου της αστικής διάχυσης στην περιοχή μελέτης. Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από το θεωρητικό μέρος της εργασίας και διαμορφώνονται κατάλληλα στα πλαίσια της ανάλυσης που έγινε στην περιοχή μελέτης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

αστική ανάπτυξη
Χώρα Νάξου
αστική διάχυση
πολιτικές αντιμετώπισης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)