Εξέλιξη χρήσεων και διαχείριση γης στην περιοχή της Παχειάς Άμμου Λασιθίου Κρήτης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Εξέλιξη χρήσεων και διαχείριση γης στην περιοχή της Παχειάς Άμμου Λασιθίου Κρήτης

Παπαδάκη, Σταματίνα

Η διαμόρφωση του τοπίου έχει επηρεαστεί τόσο από φυσικούς όσο και από ανθρωπογενείς παράγοντες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν παράγοντες όπως το κλίμα, οι γεωλογικές συνθήκες, η τοπογραφία και υδρογραφία μιας περιοχής, το έδαφος κ.α., ενώ ρόλο παίζουν και μεμονωμένα φαινόμενα όπως οι πλημμύρες από βροχές, οι παρατεταμένες ξηρασίες κ.ο.κ. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκει η παρέμβαση του ανθρώπου στα οικοσυστήματα είτε με σκοπό την κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών του φυσικού περιβάλλοντος είτε με σκοπό την απόρριψη αποβλήτων.Ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να φτάσει στο βέλτιστο επίπεδο ευημερίας μεταβάλλει το περιβάλλον το οποίο χρησιμοποιεί τόσο ως εισροή στην παραγωγική διαδικασία, όσο και ως υποδοχέα των παραπροϊόντων αυτής. Οι περιβαλλοντικές αυτές επιδράσεις αποτελούν μια σειρά από ανθρώπινες χρήσεις που διαμορφώνουν μόνιμα ή περιοδικά και ανάλογα με την έκτασή τους, το παγκόσμιο, περιφερειακό ή τοπικό τοπίο.Η χρήση της γης και η αλλαγή του τοπίου, αδιαφιλονίκητες πτυχές της παγκόσμιας περιβαλλοντικής αλλαγής, αλληλεπιδρούν με το κλίμα, τις διαδικασίες του οικοσυστήματος, τους βιογεωχημικούς κύκλους, την βιοποικιλότητα και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Γι’ αυτό και τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως η συνεχώς αυξανόμενη σημασία της αλλαγής στην χρήση της γης και του τοπίου και η ανάγκη για μια διεπιστημονική ερευνητική προσέγγιση του θέματος.Κατά τη διάρκεια των ερχόμενων δεκαετιών, τα αποτελέσματα της αλλαγής στις χρήσεις γης και της αλλαγής κάλυψής της, θα είναι πολύ σημαντικά και οι επιδράσεις τους θα κυμαίνονται από την πιθανή θέρμανση του κλίματος, την υποβάθμιση του εδάφους και την απώλεια βιοποικιλότητας έως και την παραγωγή τροφίμων που διαδίδουν μολυσματικές ασθένειες.Η βαρύτητα που έχουν οι χρήσεις γης οδήγησε στο να ξεκινήσει το 1995 ένα διεθνές διεπιστημονικό πρόγραμμα με την ονομασία Land Use and Land Cover Change (L.U.C.C.), με σκοπό τη βελτίωση της κατανόησης της δυναμικής χρήσης της γης και την σχέση του με τη παγκόσμια περιβαλλοντική αλλαγή. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί κοινή δράση δύο ευρύτερων προγραμμάτων:Το πρώτο πρόγραμμα, International Geosphere-Biosphere Program (I.G.B.P.), είχε επιστημονικό στόχο να περιγράψει τις φυσικές, χημικές και βιολογικές διαδικασίες που ρυθμίζουν το συνολικό γήινο σύστημα -το μοναδικό περιβάλλον που παρέχει ζωή, τις αλλαγές που εμφανίζονται σε αυτό το σύστημα και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται από τις ανθρώπινες ενέργειες.Το δεύτερο πρόγραμμα, International Human Dimensions Program on Global Environmental Change (I.H.D.P.), είχε στόχο να περιγράψει, να αναλύσει και να καταλάβει τις ανθρώπινες διαστάσεις της παγκόσμιας περιβαλλοντικής αλλαγής.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Περιφερειακός προγραμματισμός
Rural development
Lasithi (Nome) - Pacheia Ammos
Περιβάλλον
Environment
Λασήθι (Νομός) - Παχειά Άμμος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2003-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.