Ουκρανία: γεωπολιτικές εντάσεις σε μια εποχή στενού οικονομικού αλληλοσυσχετισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ουκρανία: γεωπολιτικές εντάσεις σε μια εποχή στενού οικονομικού αλληλοσυσχετισμού

Μαραγκάκη, Μαρία Στυλιανή

Η παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα «Ουκρανία: γεωπολιτικές εντάσεις σε μία εποχή στενού οικονομικού αλληλοσυσχετισμού», εκπονήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος ‘’Πολιτική Γεωγραφία’’ του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Γεωργίου Μαυρομμάτη. Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να αναδειχθεί η σημασία του ρόλου της γεωπολιτικής προσέγγισης στην κατανόηση των αιτιών που οδήγησαν στην Κρίση του 2014 στην Ουκρανία. Όπως προκύπτει από το θέμα, η περιοχή μελέτης είναι η Ουκρανία, μία χώρα που στη διάρκεια της μακρόχρονης ιστορίας της έχει πληγεί τόσο από τον εδαφικό κατακερματισμό που της προξένησαν οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι, όσο και από τον εθνικό κατακερματισμό, έτσι όπως αυτός αποτυπώνεται στην πρόσφατη Κρίση του 2014.Ως ανατολικότερο άκρο του Ευρωπαϊκό χώρου και πύλη του χώρου αυτού στην Ευρασιατική ενδοχώρα και, ταυτόχρονα, ως το σημαντικότερο πολιτικό διακύβευμα του πρώην Σοβιετικού χώρου, η Ουκρανία βρίσκεται συμπιεσμένη κάτω από την άσκηση ισχύος των δύο δυνάμεων, ΗΠΑ (ΕΕ και ΝΑΤΟ) από τη μια, και Ρωσικής Ομοσπονδίας από την άλλη. Βασικός στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξη των γεωπολιτικών παραμέτρων που φέρνουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Δύσης και της Ρωσίας, την Ουκρανία. Ανατρέχοντας στις βασικές θεωρίες των κλασικών της γεωπολιτικής σκέψης, έγινε προσπάθεια ανάδειξης του γεγονότος ότι ορισμένες πτυχές της σκέψης αυτής αποκτούν και πάλι νόημα στην εποχής μας. Παράλληλα έγινε προσπάθεια να αναδειχθεί η γεωπολιτική σημασία της Ουκρανίας.Μέσα από αυτήν την προσπάθεια διερευνήθηκαν παράμετροι διαμόρφωσης των σχέσεων μεταξύ των δρώντων δυνάμεων ισχύος επί της Ουκρανίας, από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι και μετά την Κρίση του 2014.Με εργαλείο αρωγής τη θεωρία του Καθηγητή Ι. Μάζη, έλαβε χώρα τόσο η γεωπολιτική όσο και η ενδοπολιτική προσέγγιση της Ουκρανίας. Απόρροια της ανωτέρω μελέτης αποτελεί η καταγραφή 3 σεναρίων, αυτό της ομαλοποίησης της κατάστασης της Ουκρανίας, αυτό της ευρύτερης διάσπασής της και αυτό της διαμόρφωσης και διεύρυνσης ψυχροπολεμικού κλίματος.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Απόσχιση
Ψυχρός Πόλεμος
Δόγμα εγγύς εξωτερικού
Ουκρανία
Όμπλαστ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-24


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.